Soekvorm

Colossians 4:10

10 Aristakus ayu airi dibur ama’am kwa a merar eyiy, na’atube Mark auman a merar eyiy, Barnabas rubun. Marasika ao kwanonowar na’atube Mark nati kwa isa nanan na’at, ana merar kwanay kwanab gewas bar efan kwanitin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index