Soekvorm

John 14:15

Jesu Eomatan Anun Kakafiyin Boro Niyun Nan

15 “Ayu kwanabiyabuwu na’at, au obaiyunen tur boro kwanabosiyasiyar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index