Soekvorm

Mark 9:48

48 nati’imaim

‘motamot yawasih ti’inu’in boro hina’ani

naatu wairaf yayaurin na’arahi.’

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index