Soekvorm

1 Korinɨ 9

“Wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwáone nɨsearápɨpaxɨ́pɨ Poronɨ wí searápɨŋámanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1“O áxeŋwarɨ́ inɨŋorɨnɨ.” rɨniaiwiarɨŋoɨ? “Jisasoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋɨ́ wo mimónɨnɨ.” rɨniaiwiarɨŋoɨ? “O negɨ́ Ámɨná Jisasomɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨŋorɨnɨ.” rɨniaiwiarɨŋoɨ? “O Ámɨnáo nánɨ wáɨ́ neararɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwaéne menɨnɨ.” rɨyaiwinarɨŋoɨ? 2“Poro Jisasoyá wáɨ́ wurɨmeaiarɨŋɨ́ womanɨ.” niaiwiarɨgɨ́áyɨ́ wí eŋánáyɨ́ aí seyɨ́né aŋɨpaxɨ́ nionɨ wáɨ́ wurɨmeiarɨŋá imónɨŋápɨ nánɨ “Rɨxa xɨxenɨ nɨjɨ́á imónɨŋoɨ.” nimónarɨnɨ. Poronɨ wáɨ́ searáná seyɨ́né rɨxa Gorɨxo tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́né nimónɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámáyo áwaŋɨ́ rénɨŋɨ́ urarɨŋoɨ, “O nepa Jisasoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋɨ́ worɨnɨ.” urarɨŋoɨ.

3Ámá pairɨrɨ́ niarɨgɨ́ápɨ wiaíkímɨnɨrɨ nánɨ rɨpɨ nura warɨŋárɨnɨ, 4“Jisasoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwáone nánɨ re nɨneaiaiwiro rɨrarɨŋoɨ, ‘Awa yarɨgɨ́ápɨ nánɨ nɨgwɨ́ nánɨ wayɨ́á iniɨgɨ́ nɨro aiwá nɨro epaxɨ́ mimónɨŋoɨ.’ nɨneaiaiwiro rɨrarɨŋoɨ? 5‘Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́á wɨ́a tɨ́nɨ Ámɨnáomɨ xogwáowa tɨ́nɨ Pitao tɨ́nɨ awa apɨxɨ́ nɨmearo apɨxɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ emearɨgɨ́ápa Porowa axɨ́pɨ wí e epaxɨ́ mimónɨŋoɨ.’ nɨneaiaiwiro rɨrarɨŋoɨ? 6Apɨ nɨyaiwiro rɨrarɨŋoɨ? Rɨ́mɨnɨ rɨpɨ nɨyaiwiro rɨrarɨŋoɨ? ‘Wáɨ́ wurɨmeaiarɨgɨ́á wɨ́a wigɨ́ nɨgwɨ́ omɨŋɨ́ pɨ́nɨ wiárɨpaxɨ́ aiwɨ Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ awaúnɨ aiwá nɨpɨsi nánɨ nɨgwɨ́ omɨŋɨ́ yarɨgɨ́ípɨ pɨ́nɨ wiárɨpaxɨ́ mimónɨŋiɨ.’ nɨyeaiaiwiro rɨrarɨŋoɨ? 7Sɨmɨŋɨ́ wínarɨgɨ́á ámá wo mɨxɨ́ oniípoyɨnɨrɨ wirɨmeáɨ́ gɨyɨ́ rɨxa eŋɨ́ nɨmeámáná wiwanɨŋɨ́ upɨ́rowárɨnarɨgɨ́árɨnɨ? Oweoɨ, wí e epaxɨ́ menɨnɨ. Ámá gɨyɨ́ aiwá omɨŋɨ́ nurɨmáná mɨmianɨ́ yarɨgɨ́árɨnɨ? Oweoɨ, apɨ enɨ wí epaxɨ́ menɨnɨ. Ámá gɨyɨ́ burɨmákaú nɨmeróná wiwanɨŋɨ́yɨ́ amɨŋɨ́ mɨnɨpa yarɨgɨ́árɨnɨ? Oweoɨ, apɨ enɨ wí epaxɨ́ menɨnɨ. 8Nionɨ ámá dɨŋɨ́ moarɨgɨ́ápimɨnɨ nɨxɨ́dɨrɨ rɨ́a rarɨŋɨnɨ? Oweoɨ, ŋwɨ́ ikaxɨ́ Moseso nɨrɨrɨ eaŋɨ́pimɨ dánɨ enɨ axɨ́pɨ e rɨnɨnɨ. 9Apimɨ dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Burɨmákaú tɨ́nɨ witɨ́ aiwá exwexwɨmɨ́ nerɨ́ná bɨ mɨnɨpa oenɨrɨ maŋɨ́ gwɨ́ mɨjárɨpanɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ ‘Gorɨxo burɨmákaú nánɨnɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ rɨŋɨ́rɨnɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ? 10‘Ayɨ́ ámaéne nánɨ enɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ mɨrɨpa eŋɨ́rɨ́anɨ?’ mɨseaimónɨpa reŋoɨ? Oyɨ, ayɨ́ ámaéne nánɨ enɨ rɨŋɨ́rɨnɨ. Moseso ámá aiwá ɨwɨ́á urɨpɨ́rɨ nánɨ xwɨ́á yunɨ́ nikɨxéa warɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ aiwá yóɨ́ éáná miarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nɨ́nɨ nawínɨ wigɨ́ bɨ nɨpɨ́rɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ nikwɨ́moro éɨ́rɨxɨnɨrɨ e rárɨŋɨ́rɨnɨ. 11Wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwáone xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ nɨsearɨrɨ́ná aiwá ɨwɨ́ánɨŋɨ́ seaurarɨŋagwɨ aí re rɨseaimónarɨnɨ, ‘Aiwá ɨwɨ́ánɨŋɨ́ neaurarɨgɨ́ápimɨ dánɨ bɨ nɨmiro aiwá nɨpɨ́rɨ nánɨ nɨnearápɨrónáyɨ́ranɨ, aikɨ́ yínɨpɨ́rɨ nánɨ nɨnearápɨrónáyɨ́ranɨ, ayɨ́ naŋɨ́ mɨyarɨŋoɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ? 12‘Ámá wí ananɨ nɨsearápɨro nɨpaxɨ́ eŋánáyɨ́, ayɨ́ none aŋɨpaxɨ́rɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” rarɨŋárɨnɨ.

E nerɨ aí none nɨsearápɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ mɨsearápɨŋwárɨnɨ. Ámá xwɨyɨ́á yayɨ́ neainɨpaxɨ́ urarɨ́ná “Amɨpí wí nearápanɨro nánɨ rɨ́a yarɨŋoɨ?” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa epɨ́rɨxɨnɨrɨ nɨsearápɨpaxɨ́ nimónɨrane aí wí mɨsearápɨ́ dɨ́wɨ́ ikeamónɨŋwápimɨ xwámámɨ́ wiŋwárɨnɨ. 13Ámá amɨpí aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ ínɨmɨ eŋɨ́yo mearɨgɨ́áwa aiwá nɨpɨ́rɨ nánɨ iwámɨ weŋɨ́pɨ meaarɨgɨ́ápɨ nánɨ seyɨ́né nɨjɨ́á mimónɨpa reŋoɨ? Ámá naŋwɨ́ Gorɨxo nánɨ nɨmeámɨ báná rɨdɨyowá wiiarɨgɨ́áwa rɨdɨyowá wiíɨ́ápɨ bɨ nɨmearo narɨgɨ́ápɨ nánɨ enɨ seyɨ́né nɨjɨ́á mimónɨpa reŋoɨ? 14Axɨ́pɨ Ámɨná Jisaso sekaxɨ́ re rɨŋɨ́rɨnɨ, “Ámá xwɨyɨ́á yayɨ́ seainɨpaxɨ́pɨ wáɨ́ nurɨmeiarɨgɨ́áwa apimɨ dánɨ aiwá nɨpɨ́rɨ nánɨ meáɨ́rɨxɨnɨ.” 15Ámɨnáo sekaxɨ́ e rɨŋɨ́ aí nionɨ seyɨ́né tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná wí mɨsearápɨ́ nerɨ agwɨ enɨ apɨ bɨ nionɨ oniapɨ́poyɨnɨrɨ payɨ́ nearɨ mɨseamónaparɨŋɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ aiwá nɨsearápɨrɨ mɨnɨ́ nerɨ néra uŋápɨ nánɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨnarɨŋápɨ ámá wo aiwá nɨniapɨrɨ́ná nɨsaŋioŋwɨrárɨnɨgɨnɨrɨ nánɨ “Nionɨ xámɨ péɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 16Arɨ́á nípoyɨ. Nionɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainɨpaxɨ́pɨ wáɨ́ nɨsearɨrɨ́ná Gorɨxo e éwɨnɨgɨnɨrɨ sekaxɨ́ nɨrowárénapɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ e yarɨŋápɨ nánɨ niɨwanɨŋonɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨnɨpaxɨ́ wí menɨnɨ. Nionɨ Gorɨxo e éwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrowárénapɨŋɨ́pɨ mepa nerɨ́náyɨ́, sɨ́á wí nionɨ majɨ́á nórɨpaxɨ́rɨnɨ. 17Gɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ “Wáɨ́ ourɨmemɨnɨ.” nɨnimónɨrɨ sɨŋwɨrɨyɨ́, “Gorɨxo yayɨ́ nimopaxɨ́pɨ emɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ.” rɨpaxɨ́rɨnɨ. Gɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ “Wáɨ́ ourɨmemɨnɨ.” mɨnimónɨ́ Gorɨxo sekaxɨ́ nɨrowárénapɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ nerɨ́náyɨ́, arɨge nɨyaiwirɨ “O yayɨ́ nimopaxɨ́pɨ yarɨŋɨnɨ.” rɨmɨ́ɨnɨ? 18Ayɨnánɨ pípimɨ dánɨ nionɨ yayɨ́ nimopaxɨ́rɨnɨ? Nionɨ ámáyo xwɨyɨ́á yayɨ́ neainɨpaxɨ́pɨ wáɨ́ nurɨrɨ́ná apimɨ dánɨ urápɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ murápɨpa nerɨŋɨ́yo dánɨ yayɨ́ nimopaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ yarɨŋɨnɨ.

“Ámá pí pí imónɨgɨ́ápa nionɨ enɨ imónarɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

19Nionɨ nepa ámá womɨ xɨnáínɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋáonɨ meŋagɨ aí ámá ayá wí Jisasomɨ oxɨ́dɨ́poyɨnɨrɨ nánɨ nionɨ gɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ ámá nɨyɨ́yá xɨnáínɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋáonɨ imónɨŋɨnɨ. 20Nionɨ gɨ́ Judayɨ́ tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná Jisasomɨ dɨŋɨ́ owɨkwɨ́rópoyɨnɨrɨ ayɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ yarɨŋárɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ ŋwɨ́á mɨxeŋwɨrárɨnɨŋáonɨ aiwɨ gɨ́ Judayɨ́ apimɨ ŋwɨ́á xeŋwɨrárɨnɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ nɨŋwearɨ́ná, “Nionɨ arɨge yarɨ́ná ayɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́ropɨ́ráoɨ.” nɨyaiwirɨ nánɨ nionɨ enɨ apimɨ ŋwɨ́á xeŋwɨrárɨnɨŋáonɨ imónarɨŋárɨnɨ. 21Gɨ́ Judayɨ́ tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná ayɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ aiwɨ ámá Gorɨxoyá ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ ŋwɨ́á mɨxeŋwɨrárɨnɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ nɨŋwearɨ́ná, ayɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́rɨxɨnɨrɨ nionɨ enɨ ŋwɨ́á mɨxeŋwɨrárɨnɨŋáonɨ imónarɨŋárɨnɨ. Nionɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ mɨxɨ́dɨ́ nerɨ marɨ́áɨ, Kiraiso rɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 22Nionɨ ámá eŋɨ́ samɨŋɨ́ wegɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ nɨŋwearɨ́ná ayɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́ropɨ́rɨ nánɨ nionɨ enɨ eŋɨ́ samɨŋɨ́ nɨweŋonɨ nimónɨrɨ uréwapɨyarɨŋárɨnɨ. Ámá nɨ́nɨ wíyo erɨ́kiemeáɨmɨgɨnɨrɨ ayɨ́ pí pí imónɨgɨ́ápa nionɨ enɨ axɨ́pɨ e imónarɨŋárɨnɨ. 23Nionɨ apɨ nɨpɨnɨ yarɨŋápɨ, ayɨ́ rɨpɨ nánɨ yarɨŋárɨnɨ. Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ uráná arɨ́á nipɨ́rɨ nánɨ yarɨŋárɨnɨ. Xwɨyɨ́á apɨ ámáyo naŋɨ́ wimɨxarɨŋɨ́pimɨ nionɨ enɨ onímeanɨrɨ e yarɨŋárɨnɨ.

“Gorɨxo yayɨ́ neaimonɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ Jisasomɨ píránɨŋɨ́ ouxɨ́daneyɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

24Ámá yamɨyamúrónɨgɨ́ inarɨgɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ aŋɨ́nɨ nero aí ná wonɨ, múróo xɨ́o dɨŋɨ́ nɨyaiwirɨ nɨyirɨ meaarɨŋɨ́pɨ nánɨ seyɨ́né nɨjɨ́á mimónɨpa reŋoɨ? Ayɨnánɨ seyɨ́né enɨ Jisasomɨ nɨxɨ́dɨróná yamɨyamúrónɨgɨ́ nero xámɨ rémoarɨgɨ́ápánɨŋɨ́ éɨ́rɨxɨnɨ. 25Ámá re yaiwiarɨgɨ́áyɨ́, “Niɨ́á xɨxegɨ́nɨ yanɨro nánɨ awí eánarɨgɨ́e nánɨ nurɨ wínɨyo múróɨmɨgɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́áyɨ́ wiwanɨŋɨ́yɨ́ eŋɨ́ sɨxɨ́ ímɨxɨnanɨro nánɨ pí pí mɨŋɨ́ winarɨŋɨ́pɨ arɨ́á nikeamoro eŋɨ́ sɨxɨ́ eámɨxɨnarɨgɨ́árɨnɨ. E yarɨgɨ́áyɨ́ urɨ́ imɨxɨnɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ bɨ meaanɨro nánɨ yarɨŋagɨ́a aí nene urɨ́ imɨxɨnɨpaxɨ́ mimónɨŋɨ́pɨ meaanɨrane nánɨ yarɨŋwɨnɨ. 26Ayɨnánɨ nionɨ Jisasomɨ nɨxɨ́dɨrɨ́ná yamɨyamúrónɨgɨ́nɨŋɨ́ ninɨrɨ irɨ́niɨ́ xɨxenɨ warɨŋárɨnɨ. Wé neánɨrɨ́ná xarɨxarɨ́ nerɨ meá píránɨŋɨ́ sopɨŋɨ́ norɨ nɨrómáná xɨxenɨ eaarɨŋáonɨrɨnɨ. 27Niɨwanɨŋonɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ oímɨxɨnɨmɨnɨrɨ nánɨ náonɨ iwaŋɨ́nɨŋɨ́ eánɨrɨ pí pí nionɨ mɨŋɨ́ ninarɨŋɨ́pɨ arɨ́á oikeamómɨnɨrɨ nánɨ iwaŋɨ́nɨŋɨ́ eánɨrɨ yarɨŋárɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e yarɨŋárɨnɨ. Nionɨ ámá wíyo wáɨ́ re nurɨméɨsáná, “Kiraisomɨ nɨxɨ́dɨróná yamɨyamúrónɨgɨ́nɨŋɨ́ ninɨro xɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” nurɨméɨsáná eŋáná Gorɨxo “Ayɨ́ tɨ́nɨ yamɨŋɨyɨ́ mimónɨŋɨnɨ.” nɨrɨnɨgɨnɨrɨ e yarɨŋárɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index