Soekvorm

Mako 3

Ámá wé kɨrɨŋɨ́ eŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ámɨ rotú aŋɨ́ wiwámɨ nɨpáwirɨ ámá wé kɨrɨŋɨ́ eŋɨ́ wo ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨrɨ uréwapɨyarɨ́ná 2ámá Parisi wa —Awa re rarɨgɨ́árɨnɨ, “Sabarɨ́áyo omɨŋɨ́ nerɨ́náyɨ́ ayɨ́ ŋwɨ́árɨnɨ. Ámá aí Sabarɨ́áyo naŋɨ́ nimɨxɨrɨ́náyɨ́ ayɨ́ ŋwɨ́árɨnɨ.” rarɨgɨ́árɨnɨ. Awa Jisaso ámá wé kɨrɨŋɨ́ eŋɨ́ omɨ Sabarɨ́áyo naŋɨ́ wimɨxáná omɨ xwɨyɨ́á mearanɨro nánɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro ŋweaŋagɨ́a aiwɨ 3o wé kɨrɨŋɨ́ eŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨwiápɨ́nɨmeámɨ nɨbɨrɨ áwɨnɨ e éɨ́ roɨ.” nurɨrɨ 4Parisiowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segɨ́ dɨŋɨ́ píoɨ moarɨŋoɨ? ‘Sabarɨ́áyo ámáyo naŋɨ́ nɨwiirɨ́náyɨ́ ayɨ́ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? ‘Sabarɨ́áyo sɨpí nɨwikárɨrɨ́náyɨ́ ayɨ́ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ?” nurɨrɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Sabarɨ́áyo sɨmɨxɨ́yo píránɨŋɨ́ nimɨxɨrɨ́náyɨ́ ayɨ́ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? ‘Ámá nɨpɨkirɨ́náyɨ́ ayɨ́ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ?” urɨ́agɨ aiwɨ awa xwɨyɨ́á bɨ murɨgɨ́awixɨnɨ. 5Xwɨyɨ́á bɨ murarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨmerɨ́ná wikɨ́ nɨwóga nurɨ awa wé ikɨ́ eŋomɨ wá bɨ mɨwianɨ́ dɨŋɨ́ kɨ́kɨ́mí nɨwimóga warɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ awa nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí enɨ nɨwirɨ omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wé ɨ́eapá énapeɨ.” uráná o wé ɨ́eapá nerɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Rɨxa naŋɨ́ imónɨŋɨnigɨnɨ. 6Rɨxa naŋɨ́ imónɨ́agɨ Parisiowa sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨro nɨwiápɨ́nɨmeámɨ nɨpeyearo ámá mɨxɨ́ ináyɨ́ Xeroto tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgɨ́áwa tɨ́nɨ awí neánɨro Jisasomɨ pɨkianɨro nánɨ ínɨmɨ mekaxɨ́ megɨ́awixɨnɨ.

Ipípámɨ dánɨ ámá obaxɨ́yo uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

7Jisaso, Parisiowa xɨ́o nánɨ mekaxɨ́ mearɨŋagɨ́a, o xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa tɨ́nɨ ámɨ ipíwá rɨwoŋɨ́mɨnɨ úáná ámá Gariri pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́ obaxɨ́ omɨ númɨ nuro ámá Judia pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ 8wigɨ́ aŋɨ́ xwé yoɨ́ Jerusaremɨ áwɨnɨ e mɨrɨnɨŋɨ́pimɨ dáŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ xwɨ́á yoɨ́ Idumia ŋweáyɨ́ tɨ́nɨ ámá iniɨgɨ́ Jodanɨ rapáyo orɨwámɨdánɨ ŋweáyɨ́ tɨ́nɨ émáyɨ́ aŋɨ́ biaú Saidonɨ tɨ́nɨ Taia tɨ́nɨ tɨ́ŋɨ́ e ŋweáyɨ́ tɨ́nɨ ámá xwé obaxɨ́ ayɨ́ Jisaso yarɨŋɨ́pɨ nánɨ arɨ́á nɨwiro xɨ́o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ bɨmiarɨŋagɨ́a 9-10Jisaso ámá obaxɨ́ sɨmɨxɨ́yo naŋɨ́ imɨmɨxɨmɨ́ éɨ́ eŋagɨ nánɨ ámá nɨ́nɨ sɨmɨxɨ́yɨ́ omɨ amáɨ́ rónanɨro nánɨ ɨkwɨkwierɨ́ niga warɨŋagɨ́a nánɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá obaxɨ́ amáɨ́ nɨnɨrónɨrɨ́ná nɨnɨxoyɨ́pióa nɨbarɨŋoɨ. Ewéyo pɨxemoánɨmɨ nánɨ píránɨŋɨ́ aŋwɨ e nɨtípoyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 11Ámá imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéroarɨgɨ́áyɨ́ Jisasomɨ nɨwɨnɨrɨ́náyɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́mɨnɨ nɨpɨ́kínɨmearo waunɨ́ nɨwikárɨnɨro “Niaíwɨ́ Gorɨxoyáoxɨrɨnɨ.” uranɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ 12o mɨxɨ́ numáɨnowárɨrɨ́ná mɨxɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ Gorɨxomɨ xewaxonɨ eŋagɨ nánɨ áwaŋɨ́ mɨrowiáropanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Xegɨ́ wiepɨsinɨ́áwamɨ rɨ́peaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13Jisaso dɨ́wɨ́yo nánɨ nɨyirɨ ámá xɨ́o xegɨ́ wimónarɨŋowamɨ “Soyɨ́né enɨ yapɨ́poyɨ.” uráná awa enɨ xɨ́o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nɨyiro wímeááná 14-15o ámá wé wúkaú sɨkwɨ́ waú xɨ́o tɨ́nɨ emepɨ́rɨ́a nánɨ imónɨro xɨ́o nánɨ wáɨ́ nurɨmero ámá imɨ́ó xɨxéroarɨŋɨ́yɨ́ mɨxɨ́ umáɨnowárɨpaxɨ́ nimónɨro ero epɨ́rɨ́a nánɨ rɨ́peaŋɨnigɨnɨ. 16Ámá wé wúkaú sɨkwɨ́ waú xɨ́o rɨ́peaŋowa wigɨ́ yoɨ́ rowarɨnɨ. Wo Saimono —O Jisaso yoɨ́ ámɨ bɨ Pitaoyɨ wɨ́rɨŋorɨnɨ. O tɨ́nɨ 17ámɨ waú Sebediomɨ xewaxowaú Jemiso tɨ́nɨ xogwáo Jono tɨ́nɨ —Awaúmɨ Jisaso yoɨ́ Boanesisowaúyɨ —Yoɨ́ mɨ́kɨ́ ayɨ́ awaú akɨrɨwɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́íwaú eŋagɨ nánɨrɨnɨ. Yoɨ́ e wɨ́rɨŋowaú tɨ́nɨ 18ámɨ wo Adɨruo tɨ́nɨ ámɨ wo Piripo tɨ́nɨ ámɨ wo Batoromuo tɨ́nɨ ámɨ wo Matɨyuo tɨ́nɨ ámɨ wo Tomaso tɨ́nɨ ámɨ wo Arɨpiasomɨ xewaxo Jemisoyɨ rɨnɨŋo tɨ́nɨ ámɨ wo Tadiaso tɨ́nɨ ámɨ wo Saimono —O yoɨ́ ámɨ bɨ Seretoyɨ rɨnɨŋɨ́yɨ́ —Yoɨ́ mɨ́kɨ́ ayɨ́ “Émáyɨ́ ámɨ oxɨ́dowáraneyɨ.” rarɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ. E rɨnɨŋo tɨ́nɨ 19ámɨ wo yoparo Isɨkariotɨ dáŋɨ́ Judaso —O Jisaso nánɨ mɨyɨ́ rorɨ́rɨmeŋorɨnɨ. O tɨ́nɨ ámá wé wúkaú sɨkwɨ́ waú awamɨ rɨ́peaŋɨnigɨnɨ.

“O oboyá eŋɨ́ eánɨŋɨ́ tɨ́nɨ yarɨnɨ.” rɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

20Jisaso tɨ́nɨ wiepɨsarɨŋowa tɨ́nɨ ámɨ aŋɨ́ e nánɨ nuro ŋweaŋáná ámá obaxɨ́ o tɨ́ŋɨ́ e awí neánɨro epɨ́royɨ́ wiarɨŋagɨ́a nánɨ nɨyórɨ́moro aiwá mɨnɨpaxɨ́ wimónarɨŋagɨ́a 21Jisasomɨ xexɨrɨ́meáyɨ́ ámá wí xɨ́o nánɨ “Xewanɨŋo rɨxa majɨ́á nikárɨnɨrɨ yarɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwiro omɨ nɨwirɨmeámɨ wanɨro nánɨ barɨ́ná 22Gorɨxoyá ŋwɨ́ ikaxɨ́ mewegɨ́á wa aŋɨ́ yoɨ́ Jerusaremɨ dánɨ nɨbɨmáná Jisaso tɨ́ŋɨ́ e rémónapɨ́áwa ámáyo Jisaso nánɨ re nura ugɨ́awixɨnɨ, “Imɨ́ó xɨráónɨŋɨ́ imónɨŋo Bieseburoyɨ rɨnɨŋo —O xegɨ́ yoɨ́ bɨ Setenorɨnɨ. O Jisasomɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨrómáná xɨxéroŋagɨ nánɨ o ámá imɨ́ó xɨxéroarɨŋɨ́yo mɨxɨ́ umáɨnowárarɨnɨ.” nura warɨŋagɨ́a nánɨ 23Jisaso awamɨ “Niɨwanɨŋonɨ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ bɨ́poyɨ.” nurɨrɨ ewayɨ́ ikaxɨ́ bɨ nurɨrɨ́ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Seteno xegɨ́ wɨ́amɨ mɨxɨ́ umáɨnowárɨpaxɨ́ imónɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ?” nurɨrɨ 24ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá axowa mɨxɨ́ ninɨro xepɨxepá nɨrónɨróná eŋɨ́ mɨweánɨpa nero mɨmiaŋwɨ́ upɨ́rɨ́árɨnɨ. 25Ámá gwɨ́ axɨ́rí enɨ mɨxɨ́ ninɨro xepɨxepá nɨrónɨróná eŋɨ́ mɨweánɨpa nero xwɨ́ámɨ imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” nurɨrɨ “Seteno xegɨ́ wɨ́amɨ mɨxɨ́ umáɨnowárɨpaxɨ́ mimónɨŋagɨ nánɨ rɨ́a neararɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayɨ́ xwɨyɨ́á apɨ nurɨmáná 26ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seteno enɨ xegɨ́ wɨ́amɨ tɨ́nɨ mɨxɨ́ ninɨro xepɨxepá nɨrónɨrónáyɨ́ wiwanɨŋowa eŋɨ́ meánɨ́ ninɨro xopɨrárɨ́ inɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” nurɨrɨ ayɨ́ xewanɨŋo nánɨ dɨŋɨ́ re oyaiwípoyɨnɨrɨ “Setenoyá eŋɨ́ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ mé omɨ xopɨrárɨ́ wimɨnɨrɨ rɨ́a yarɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ nánɨ 27ámɨ ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo ámá rɨ́á rɨŋɨ́ woyá iyɨ́á ɨ́á urápekɨxémɨnɨrɨ nánɨ oyá aŋɨ́yo nɨpáwirɨ́ná amíná aŋɨ́ xiáwomɨ gwɨ́ nɨyirɨ nɨtɨmáná amɨpí oyá ananɨ urápekɨxenɨgɨnɨ.” nurɨrɨ 28ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨranɨ, rɨperɨrɨ́ inarɨgɨ́ápɨranɨ, amɨpí sɨpí nɨ́nɨ ámá yarɨgɨ́ápɨ Gorɨxo ananɨ yokwarɨmɨ́ seaiinɨ́árɨnɨ. 29E nerɨ aiwɨ ámá Gorɨxoyá kwíyɨ́ nánɨ rɨperɨrɨ́ méɨ́áyɨ́ Gorɨxo e rɨ́ápɨ ámɨ wí yokwarɨmɨ́ wiinɨ́ámanɨ. Anɨŋɨ́ e nimónɨrɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 30Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. Gorɨxoyá kwíyɨ́ tɨ́nɨ imɨ́ó mɨxɨ́ umáɨnowárarɨŋagɨ aiwɨ awa Gorɨxoyá kwíyɨ́ rɨperɨrɨ́ nɨmearɨro “Jisaso imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéroŋagɨ nánɨ imɨ́ó wɨ́amɨ mɨxɨ́ umáɨnowárarɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a nánɨ Jisaso xwɨyɨ́á apɨ urɨŋɨnigɨnɨ.

Xɨnáí tɨ́nɨ xexɨrɨ́meáowa tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.

31Jisaso sɨnɨ aŋɨ́yo ŋweaŋáná xegɨ́ xɨnáí tɨ́nɨ xogwáowa tɨ́nɨ nɨrémónapɨro bɨ́arɨwámɨnɨ nɨrómáná “Jisaso nɨ́wiapɨrɨ sɨŋwɨ́ oneanɨnɨ.” uráná 32ámá Jisasomɨ epɨ́royɨ́ nɨwiro mɨnɨ mɨnɨ nɨŋweaxa pugɨ́á wí re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Ai dɨxɨ́ rɨnáí tɨ́nɨ rɨrɨxɨ́meáowa tɨ́nɨ bɨ́arɨwámɨnɨ nɨrómáná joxɨ nánɨ rarɨŋoɨ.” urɨ́agɨ́a 33o “Ewayɨ́ xwɨyɨ́á bɨ rɨ́a neararɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, “Ámá gɨyɨ́ gɨ́ nókí tɨ́nɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meáowa tɨ́nɨrɨnɨ?” nurɨrɨ 34ámá mɨnɨ mɨnɨ nɨŋweaxa pugɨ́áyo sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨmerɨ́ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gɨ́ inókíwayɨ́né, nɨrɨxɨ́meáowayɨ́né rɨxa tɨ́ ŋweagɨ́á ayoɨ. 35Ámá gɨyɨ́ Gorɨxo rɨŋɨ́yo dɨŋɨ́ nɨkwɨ́roro xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ ayɨ́ gɨ́ inókíwánɨŋɨ́ tɨ́nɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meánɨŋɨ́ tɨ́nɨ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index