Soekvorm

2 Korinba 8:11-12

11-12Bulaa guné yéwaa waga jawutaknagunéran jébaa yabutiké guné yo. Guné wani jébaaké yéknwun mawulé taale yatakne, wani jébaa yabutiké, guné yéknwun mawulé yaké guné yo. Yate walkamu yéwaa nyégélgunéran guné walkamu yéwaa kwayéké guné yo. Wupmalemu yéwaa nyégélgunéran wupmalemu yéwaa kwayéké guné yo. Wani kudi wuné wo, Gotké kutdéngwurékwa bege. Du taakwa yéknwun mawulé yate yéwaa kwayédaka Gotna mawulé yéknwun dé yo deké. Dé kutdéngék. De walkamu yéwaa nyégéldaran wupmalemu yéwaa kwayéké de yapatiyu. De yéknwun mawulé yate walkamu yéwaa kwayéké de yo. Derét wupmalemu yéwaaké wakwemarék yaké dé yo. Waga kutdéngte dé yéwaaké kaapuk sanévéknwudékwa. Dé yadakwa yéknwun mawuléké dé sanévéknwu. Bulaa guné waga kutdéngte yéknwun mawulé yate yéwaa jawutakne deké kwayéké guné yo.

13Wani kudi wakwete wuné kéga wamarék yo: Guné wupmalemu yéwaa kwayétakne gwalmuké yapatite bakna ragunu de guna yéwaa nyégéle wupmalemu gwalmu wale raké de yo. Waga wuné wamarék yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index