Soekvorm

Luk 20:42-43

42-43Talimba Devit Kraiské kundi ras Gotna nyéngaamba viyaatakandén. Devit viyaatakan kundiké wanangwa, Gwaaré. Wani gwaarémba ani kundi anga wa kwaakwa:

Néman Du Got wuna Néma Duwat anga wandén,

‘Méné néma du rate wuna yékutuwa saku taambamba ma raménék.

Raménu wawutu ména maama ména taambamba rakandakwa.

Randaru méné deku néma du rate deké vérékaménéngwa.’

Got wunga wandén.

Gunat wawutékwa. Devit wunga wate Kraiské, ‘Wuna Néman Du wa,’ naandén. Kamuké we dé Devit Kraiské wunga wak? 44Devit Got wan du Kraiské, ‘Wuna Néman Du wa,’ naandéka yénga pulak dé Krais nakapuk Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu to? Krais Devitna gwaal, waaranga, maandéka bakamu téte, Devitna néma du waak dé to, kapuk?” Naandén Jisas det.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index