Soekvorm

1 Fida 2:5

5Nono yaini iini i me ibeka omawere were ari eno. Enoroma nono yaini Dawaini ya demui sinaisaro Godima ya Danu orou we mune odakuneke yae i oma ari enoba Danu sosi uwarae ya we mune ma enarakune. Enoba yae Godinu iifa ofereni ode sibore sianeka orou ari eno. Ibake yae Dawabairo yanu imukaini yanu imukekaini yaisina Yesubairo ofereni odinao uawero Godima Yesu Keriso imufike yanu ofereni mufi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index