Soekvorm

Iburu 10:30

30Godima adinaro eno wei, Nanu mane i orou kodo uraada Nama emua moko mamiaua eno wei. Dawama eno weike nono wei, i Dai Waria Mi Dawama Danu orou yaisina kodo ufiakua eno wei. Eno weiro ibaie iya iwoka sinaisi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index