Soekvorm

Miamun 29:6

6Da Yakop igut i ribaraŋan, “Araŋan impa bini ma imaʼ?”

Da ribaraŋan ini, “Hai, araŋan rumpa bini. Da tsaŋan, araŋan naruŋgan finam Retsel iyu ramaŋgan dumpa gan iba ani.”