Soekvorm

Eksodus 29

Julle moet Aäron en sy seuns wy aan die Here

1Die Here het vir Moses gesê: “Julle moet Aäron en sy seuns aan My *wy sodat hulle my *priesters kan wees. Julle moet ’n bul en twee skaap-ramme neem wat gesond is. Daar moet niks verkeerd wees met hulle nie. 2Neem die beste koringmeel en maak *ongesuurde brood, rondebrood en roosterkoeke. Julle moet olyf-olie meng met die deeg van die rondebrood en julle moet olyf-olie aan die roosterkoeke smeer. 3Sit dit alles in een mandjie en *offer dit saam met die bul en die twee ramme. 4Bring vir Aäron en sy seuns na die ingang van die tent waar Ek aan julle *verskyn en was hulle dan met water. 5Neem die priester-klere en trek dit vir Aäron aan: die rok, die *skouer-kleed, die *oorkleed wat hy saam met die skouer-kleed moet dra, en die *borssak. Maak die skouer-kleed vas met die belt. 6Sit die *tulband om sy kop en sit die *gewyde kroon op die tulband. 7Gooi dan olyf-olie op sy kop uit en *salf hom. 8Julle moet sy seuns ook so wy en julle moet vir hulle ook priester-klere aantrek. 9Julle moet die *skouer-serpe en die kopdoeke vir Aäron en sy seuns opsit. Hulle moet altyd priesters wees. Dit moet julle doen om Aäron en sy seuns te wy sodat hulle my priesters kan wees. 10Dan moet julle die bul bring tot voor die tent waar Ek aan julle verskyn. Aäron en sy seuns moet hulle hande op die bul se kop sit, 11en julle moet die bul slag hier by My, by die ingang van die tent waar Ek aan julle verskyn. 12Neem ’n bietjie van die bul se bloed en smeer dit met jou vingers aan die *horings van die altaar. Gooi dan al die bloed uit teen die voet van die *altaar. 13Julle moet al die vet wat aan die bul se *binnegoed is, op die altaar verbrand, en ook die onderste punt van die lewer, en die niere en die vet wat daaraan is. 14Julle moet die bul se vleis verbrand buite die kamp. Verbrand dit saam met die vel en die gras wat in die pens is. Dit is ’n *sonde-offer.”

Die eerste ram

15Die Here het vir Moses gesê: “Julle moet een skaap-ram neem, en dan moet Aäron en sy seuns hulle hande op die ram se kop sit. 16Slag dan die ram en spat van sy bloed op die *altaar. 17Julle moet die ram in stukke sny. Was die *binnegoed en die pote en sit dit alles by die stukke vleis en die kop. 18Verbrand dan alles op die altaar. Dit is ’n *brand-offer, ’n *vuur-offer. Ek hou daarvan.”

Die tweede ram

19“Aäron en sy seuns moet dan hulle hande op die ander ram se kop sit. 20Slag die ram en neem ’n bietjie van sy bloed. Smeer dit aan Aäron en sy seuns se regter-ore, aan hulle regter-duime en aan hulle regter-groottone. Spat van die bloed op die *altaar. 21Neem ’n bietjie van die bloed wat op die altaar is, en van die *salf-olie, en spat dit op Aäron en op sy klere. Spat ook daarvan op sy seuns en op hulle klere. Dan sal Aäron en sy seuns en hulle klere *gewy wees. 22Neem die vet en die stertvet van die ram, die vet wat aan die ram se *binnegoed is, en ook die onderste punt van die lewer, en die twee niere en die vet wat daaraan is, en die regter-boud. 23Neem ook een rondebrood, een oliekoek en een roosterkoek uit die mandjie waarin die *ongesuurde brood is wat julle gebring het om vir My te *offer. 24Sit dit alles op die hande van Aäron en sy seuns. Hulle moet dit heen en weer beweeg voor My. Dit is ’n *beweeg-offer. 25Neem dit dan uit hulle hande en verbrand dit op die altaar saam met die *brand-offer. Dit is ’n *vuur-offer, Ek hou daarvan.”

26-27Die Here het vir Moses gesê: “Neem dan die bors van die skaap-ram wat julle geslag het om Aäron te *wy, en beweeg dit voor My. Dit is ’n beweeg-offer. Julle moet die bors van die beweeg-offer vir Aäron en sy seuns gee om te eet, en ook die boud wat julle vir My present gegee het. 28Die Israeliete moet altyd vir Aäron en sy seuns hierdie dele van hulle *ete-offers gee. Dit is hulle present vir die Here.”

29“Wanneer Aäron sterf, dan moet julle sy *gewyde klere neem en vir sy seun aantrek. Julle moet hom *salf en hom in Aäron se plek wy sodat hy *die priester kan wees. 30Aäron se seun wat ná hom die priester word, moet die klere sewe dae lank dra wanneer hy kom werk in die tent waar Ek aan julle verskyn. 31Julle moet al die vleis neem wat oorgebly het van die skaap-ram waarmee julle Aäron en sy seuns gewy het. Kook dit op ’n *gewyde plek. 32Aäron en sy seuns moet die ram se vleis en die brood wat in die mandjie is, eet by die ingang van die tent waar Ek aan julle verskyn. 33Hulle moet dit eet, want toe hulle priesters geword het, het hierdie offers *versoening gebring vir hulle. Iemand wat nie ’n priester is nie, mag nie daarvan eet nie, want dit is *gewyde kos. 34As daar die volgende oggend van die vleis en van die brood oor is, dan moet julle dit verbrand. Julle mag dit nie eet nie, want dit is gewyde kos. 35Alles wat Ek vir jou gesê het, moet julle doen met Aäron en sy seuns. Julle moet hulle sewe dae lank *wy.”

Moses moet die altaar wy

36“Julle moet elke dag ’n bul op die *altaar *offer. Dit is ’n *sonde-offer en dit sal die altaar *reinig. Julle moet ook die altaar *salf om dit te *wy. 37Julle moet sewe dae lank die *versoening-offer bring om die altaar te *wy. Dan sal die altaar *hoog-gewy wees. As iets dan aan die altaar raak, dan sal dit ook gewy wees.”

Offers vir elke dag

38Die Here het vir Moses gesê: “Julle moet elke dag twee lammers op die *altaar *offer. Die lammers moet een jaar oud wees. 39Julle moet een lam in die oggend offer en een lam in die aand. 40Saam met die eerste lam moet julle ’n *issaron van die beste meel offer. Meng dit eers met ’n kwart *hin skoon olyf-olie en ’n kwart hin wyn. 41Julle moet die tweede lam offer wanneer dit aand word en julle moet ook meel, olyf-olie en wyn saam met die lam offer. Ek hou daarvan, dit is ’n *vuur-offer. 42Julle *nageslag moet altyd so ’n *brand-offer vir My bring by die ingang van die tent waar Ek aan julle *verskyn en met julle praat. 43Ek sal daar aan die Israeliete verskyn en Ek sal die plek *wy wanneer Ek, die Koning, verskyn. 44Ek sal die tent wy waar Ek aan julle verskyn en ook die altaar. Ek sal ook vir Aäron en sy seuns wy sodat hulle my priesters kan wees. 45Ek sal tussen die Israeliete woon en Ek sal hulle God wees. 46Hulle sal dan besef dat Ek hulle God die Here is wat hulle vry uit Egipte laat weggaan het sodat Ek tussen hulle kan woon. Ek is hulle God die Here.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index