Soekvorm

Jesaja 65

Ek sal hulle straf oor hulle sondes

1Die Here sê:

“Ek wou mense help,

mense wat My nie gevra het nie,

Ek het mense na My toe gebring,

mense wat My nie gesoek het nie.

Hulle was mense

wat My nie aanbid het nie,

maar Ek het vir hulle gesê:

‘Hier is Ek, hier is Ek.’

2Ek het my hande na hulle toe

uitgesteek, elke dag,

maar hulle was *opstandige mense,

hulle het ’n pad geloop

wat nie goed is nie,

hulle het gedoen wat hulle wil.

3Hulle was mense

wat My hartseer gemaak het,

hulle was altyd teen My.

Hulle het vir *afgode *offers gebring,

hulle het *wierook gebrand

op plat klippe.

4Hulle bly in die nag in *grafte,

hulle kruip daar weg.

Hulle eet varkvleis,

daar is *onrein vleis in hulle borde,

5maar hulle sê:

‘Moenie naby ons kom nie,

moenie aan ons raak nie,

want ons is *gewyd.’

Hierdie mense is soos rook

in my neus,

soos ’n vuur wat die hele dag

aanhou brand.

6Ek het dit opgeskryf.

Ek sal nie stilbly nie,

Ek sal hulle straf.

Ek sal hulle straf 7oor hulle eie sondes

en oor die sondes van hulle *voorvaders

wat op die berge wierook gebrand het

en My *beledig het.

Ek sal hulle straf oor hulle sondes

wat hulle voorheen gedoen het.”

Ek sal nie almal weggooi nie

8Maar die Here sê ook:

“Wanneer iemand druiwekorrels

in ’n druiwetros kry

wat wyn kan word,

dan sê hy: ‘Moenie dit weggooi nie,

ons moet dit hou.’

Ek sal dieselfde doen met my *dienaars,

Ek sal nie almal weggooi nie.

9Ek sal vir Jakob, vir *Juda,

’n *nageslag gee wat my berg kan kry.

Die berg sal behoort aan die mense

wat Ek gekies het en wat My dien,

hulle sal daar woon.

10My mense sal vra

wat Ek wil hê hulle moet doen,

en hulle skape en bokke en beeste

sal in *Saron en in die *Akor-vallei

wei en genoeg eet.

11-12“Maar julle wat weggegaan het

van die Here,

julle wat my *gewyde berg vergeet het,

Ek sal julle straf,

want julle het *offers gebring

vir die *afgode Gad en Meni,

Ek het julle geroep,

maar julle het nie geantwoord nie.

Ek het gepraat,

maar julle het nie geluister nie.

Julle het gedoen

wat verkeerd is,

julle het gekies om dinge te doen

waarvan Ek nie hou nie.

Julle sal moet sterf.

Julle sal moet kniel

sodat mense julle kan doodmaak.”

13Ja, die Here sê:

“My dienaars sal kos hê om te eet,

maar júlle sal honger wees,

my dienaars sal water hê om te drink,

maar júlle sal dors wees,

my dienaars sal *feesvier,

maar júlle sal ver weg bly staan.

14My dienaars sal juig,

want hulle sal gelukkig wees,

maar júlle sal skree en vra

dat iemand julle moet help,

julle sal huil, want julle sal ongelukkig wees

en baie pyn hê.

15Ek, die Here, sal julle doodmaak,

maar Ek sal vir my dienaars

’n nuwe naam gee.

Die mense wat Ek gekies het

om Myne te wees,

sal julle name gebruik

as hulle mense wil *vervloek.

16Elkeen in die land wat bid

dat dit met hom goed moet gaan,

elkeen wat iets belowe,

sal my Naam noem,

want Ek is die God

wat doen wat Ek belowe.

Dit sal nie weer so sleg gaan

met hulle nie,

Ek dink nie meer aan die dinge

wat voorheen gebeur het nie.”

’n Nuwe hemel en ’n nuwe aarde

17“Ek sal nou ’n nuwe hemel

en ’n nuwe aarde maak.

Niemand sal weer dink

aan hierdie hemel en aarde

wat nou hier is nie,

niemand sal dit onthou nie.

18Maar julle moet vrolik wees

en altyd juig oor wat Ek nou wil doen,

want Ek sal nou ’n nuwe Jerusalem maak,

’n Jerusalem wat juig.

Sy mense sal vrolik wees.

19Ek sal ook juig oor Jerusalem,

Ek sal vrolik wees oor my volk,

want hulle sal nie meer

huil en skree nie,

hulle sal nie vra dat iemand

hulle moet help nie.

20Kinders sal nie jonk sterf nie,

almal sal oud word.

As iemand sterf

wanneer hy 100 jaar is,

dan sal mense sê hy was jonk.

Maar as ’n sondaar 100 jaar oud word,

dan sal dit die hele 100 jaar

sleg gaan met hom.

21My mense sal self woon

in die huise wat hulle bou,

en hulle sal self die druiwe eet

van die *wingerde wat hulle plant.

22Ander mense sal nie in hulle huise woon

en hulle druiwe eet nie.

Ek het my mense gekies

om aan My te behoort,

hulle sal so oud word soos bome,

en hulle sal self die vrugte eet

van die bome wat hulle geplant het.

23Hulle sal nie werk totdat hulle moeg is

en niks kry daarvoor nie,

en hulle sal nie kinders kry

met wie dit sleg sal gaan nie,

want Ek sal dit goed laat gaan

met hulle en met hulle kinders.

24Ek sal hulle antwoord

voordat hulle My roep.

Hulle sal net begin bid,

dan sal Ek doen wat hulle vra.

25Wolwe en lammers sal saam wei,

leeus sal gras vreet soos beeste,

en die slange se kos sal stof wees.

Hulle sal nie op my *gewyde berg

iets verkeerd doen nie,

hulle sal niks breek nie.”

Dit sê die Here.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index