Soekvorm

Numeri 34

Die grense van die land

1Die Here het vir Moses gesê: 2“Jy moet vir die Israeliete sê: Julle sal die land Kanaän kry, die hele land tot by sy grense.

“Wanneer julle in die land gekom het, 3dan moet die grense só wees: Die suidelike grens moet wees van die Sin-woestyn tot teen die land Edom. Die suidgrens moet begin langs die oostelike strand van die *Sout-see, 4en dan moet die grens draai suid van Skerpioen-pas en verder gaan tot by Sin. Dan moet die grens suid van Kades-Barnea verbygaan tot by Gasar-Addar en verder tot by Asmon. 5Daar draai die grens en dit gaan na *Egipte-spruit en tot teen die see.

6“Die wesgrens moet die *Groot See wees.

7“Die noordgrens moet by die Groot See begin en met ’n reguit lyn gaan tot by Hor-berg 8en van daar met ’n reguit lyn tot by Lebo-Hamat. Verder moet die grens gaan tot by Sedad, 9en dan verby Sifron tot by Gasar-Enan. Dit moet julle noordgrens wees.

10“Die oosgrens moet van Gasar-Enan met ’n reguit lyn gaan tot by Sefam, 11dan tot by Ribla, oos van Ajin, en verder langs die strand oos van die see van Gennesaret, 12en teen die Jordaan-rivier tot by die Sout-see.

“Dit moet die grense van die land wees.”

13Moses het vir die Israeliete gesê: “Dit is die land wat julle moet verdeel tussen nege en ’n halwe *stamme, soos die Here gesê het. 14Want die families van die *Ruben-stam en die *Gad-stam en die een helfte van die *Manasse-stam het klaar hulle grond gekry.

15“Die twee en ’n halwe stamme het hulle grond gekry oos van die Jordaan-rivier, oorkant die stad Jerigo.”

Die manne wat die land moet verdeel

16Die Here het vir Moses gesê: 17“Die manne wat die land moet verdeel, is *die priester Eleasar en Josua seun van Nun, 18en saam met hulle moet julle een leier neem uit elke *stam, hulle moet die land verdeel. 19Die leiers is:

“Kaleb seun van Jefunne

vir die *Juda-stam,

20Samuel seun van Ammihud

vir Simeon,

21Elidad seun van Kislon

vir Benjamin,

22Bukki seun van Jogli vir Dan,

23vir die *Josef-stamme

Ganiël seun van Efod

vir Manasse,

24en Kemuel seun van Siftan

vir Efraim,

25Elisafan seun van Parnak

vir Sebulon,

26Paltiël seun van Assan

vir Issaskar,

27Agihud seun van Selomi

vir Aser,

28en Pedael seun van Ammihud

vir Naftali.”

29Die Here het hierdie manne gekies om die land Kanaän te verdeel vir die Israeliete.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index