Soekvorm

2 Corinthiens 4:5

5Wè gèvé da vi pur̂â i-vé; aè dè Kérisö Ièsu Ör̂ökau ré gèvé vi pur̂â i-e, aè gëve pâr̂â kâmö yar̂i xe-ve xè-i Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index