Soekvorm

Matthieu 24:7

7Wè nè yè tömâ na dèxâ névâ yè dèxâ névâ, mâ dèxâ mwâcir̂i yè dèxâ mwâcir̂i, aè nè yè dè pwa na nédaa né aʼvè mêr̂ê, mâ kangarè rö pâr̂â névâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index