Soekvorm

2 TIMOTEO 4

Ɣɛ Itɔ̃me Bielea.

1Loɣɛ i Ɣaa gu Kristo Yesu gɔ loaledza iba iaɣɛgu magbanadze gu makpise atɔ̃me kanya. Ngɔ loaledza iba iaɖe sigara nto loka-ɔ teteree sɔ, 2kɔrɔ̃ pia o-o, kɔrɔ̃ na o-o ne, daama Itɔ̃me Bielea kanya. Ka maturi si asɛ̃ ma, pia ma ɔtɔ si aɖiɖi ara karɔ̃ ate ma ku ɔtu ɣɔa. 3Alasɔ ɔwi to ɔba gɔ maturi iibamɔɛ̃ Itɔ̃me Bielea mala, ɣɛɛ mato maabara nnɛ maɖɔɛ fiɛ maabie maratedze matã so, mma loaɣere ma ara wa maabie sɔ manɔ i ma ɔrakolo kanya. 4Mato maafiniki i Itɔ̃me Bielea nɛgbe kama masiai anatika. 5Fɔ ɣɛɛ ne, mɔɛ̃ so la kukaakɔ i ɔri biara iso si awe ɔle i inyɛwe biara ame. Bara Itɔ̃me Bielea ɣɛdze karabara. Si abara mafɔɖedze tɔ̃ɖedze karabara kukaakɔ.

6Alasɔ mme ne, ɔwi ɔɔɣo gɔ wũ ngbã aaro lɛ nnɛ masu masɔrɛ Ɣaa. Wũ ɔwi ɔɔɣo gɔ loabɔrɛ i kayi gagbe ame. 7Loɔkpɛ̃ ikpɛ̃ sɛɛ fiɛ loɔro wũ karabara lɛ iseterese sɛɛ awe. Lomɔɛ̃ wũ kafɔkaɖe i Kristo ame lola isɛ iabo kawirikɔ̃. 8Ita i kiniɔ ne, Ɣaa ɔɔledza sigaraikoto sekelea ɔsɛ me. Ikoto nɛ i Bosate gɔ nɖe atɔ̃meɣɛdze i ɔri bɔlɔlɔa iso aatã me ku iyi tsɔra nɛmɔ. Fiɛ iiɖe wũ ɔnɔwɛ̃ me loafɔ ne, ɣɛɛ bo gu mma ɔɖuɖu ana losu ma ɔriinyɔ masia i Bosate iledza iba iso.

Ba Nya Me Mala.

9Ki i ɔri biara iso si aba aanya me mala. 10Alasɔ Dema ɔɔrui i wũ kɔrɛ sɔ ɔ̃asiai kayiiso ara i Tesalonika. Kreske ɔrui ɔkɛlɛ Galatia fiɛ Tito ɔ̃ wũ ɔkɛlɛ Dalmatia. 11Luka ɔnɔwɛ̃ loɔkuti i wũ kɔrɛ. Ne ɔso kɔ Marko bɔ alasɔ ɔto ɔ̃aɖe me bualɛ gbaã. 12Losese Tihiko Efeso. 13Si ato aba ne, su wũ ɔyu awu tagbaraa wa lonyua losɛ i Karpo kɔrɛ i Troa bɔ me. Su wũ siko gu titirio ndzɛ nɖe mabɔi siko sire kukosɛi ana.

14Aleksandro gɔ nɖe ratoredze ɔbara me ara boa gbaã. Bosate mɔmɔ to ɔ̃atã wũ ara wa ɔbara kuso. 15Ne ɔso fɔ̃ wũ dzuɛ̃ so i ɔ̃ iso alasɔ ɔta ɔɣɛ i bo ara wa boto bote iso gbaã.

16Ɔkpɛ ɖeakatɔ̃ gɔ maɣɛ wũ itɔ̃me ne, kuwɛ̃ iiba ɔ̃ayagu me, ma ɔɖuɖu ɔnyua me masɛ. Ɣɛɛ lotã Ɣaa iti sɔ ɔdaakpadzɛ̃ ma kutsue i ne iti. 17Ɣɛɛ ne, Bosate ɔya me i kɔrɛ ɔpia me ɔle fiɛ lowo Bosate itɔ̃me ɔɣere mma loiɖe ma Yudase i mmɔ. Bosate ɔɖi mɛ ɔbɔrɛgu i kukpi ame. 18Bosate to ɔ̃aɖi me ɔbɔrɛgu i itikpi biara ame fiɛ ɔ̃asɛgu me i isobuɛ ame gbɔgbɔɔgbɔ loabo Ɣaa sigarakaɖekɔ̃ i kato. Ile bosu botã Ɣaa ita i kiniɔ ikɛlɛ kawirikɔ̃. Si iba ngbɔ.

Lomala Mi So.

19Loya Priska gu Akwila gu Onesiforo iyo maturi ɔɖuɖu. 20Erasto pia i Korinto, ana ne, Trofimo to ɔnyɛ, ne ɔso lonyua wũ losɛ i Mileto. 21Pia kubɛ sɔ aaba aabo wũ kɔrɛ ngbe fiɛ ɔyu ɔwi aaɣo. Eubulo gu Pude gu Lino gu Klaudia gu manyii fɔɖedze tsɔra ɔɖuɖu ɔya mi o-o!

22Bosate si ɔwegu fɔ siwarã si ɔ̃ abualɛra si awegu mi.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index