Soekvorm

Psalteri 88

Psallmë kankë për të bijt e Koreut, mbë të parinë kankatuer mbi Mahalath-leannoth, Mashhil i Heman Ezrahitit.

1O Zot Perëndia i shpëtimit t’em, dit’ e nate thirra përpara teje;

2le të vijë përpara teje të falunitë t’em, ul veshinë tand mbë klithmët t’eme.

3Se u mbush me të këqia shpirti em, edhe jeta eme po afrohetë ndë vorrt.

4U ngjeha bashkë me ata qi sdrypinë ndë gropë, u bashë porsi njeri pa fuqi;

5lanë ndër të vdekunit, porsi të vramitë qi kanë ndë vorr, të cillëtë ti nukë kuiton ma, edhe u këputnë prei dorësë s’ate.

6Më vunë ndë gropë fort të poshtëme, ndë erresinë e ndë thellësina.

7Zemërimi yt qindroi mbi mue, edhe solle mbi mue valët e tua. Selah.

8Mërgove prei meje të ngjofunit’ e mi, më bane ndynësinë ndër ata, u mbylla, e s’mundem me dalë.

9Synit t’em iu pre fuqia prei shtrëngimit: thirra mbë tyi, o Zot, gjithë ditënë shtrina duert’ e mia mbë tyi.

10Mos ke me bamë mërekulli mbë të vdekunit? Apor të vdekunitë kanë me u ngjallunë, edhe kanë me të lavduruem? Selah.

11Mos kanë me treguem përdëlliminë tand ndë vorrt,edhe të dreitënë tande ndë prishëjet?

12Mos kanë me u ngjofunë mërekullit’ e tua ndë errësinë, edhe dreitënia jote ndë vend të harrimit?

13Por unë thirra mbë tyi, o Zot, edhe ndë mëngjes të falunitë t’em ka me të mbërrimë.

14Përse heth tej shpirtinë t’em, o Zot, këthen mbënjanë faqenë tande prei meje?

15Jam i vobek edhe ndë mundime vdeke çë prei dielmënisë s’eme, po heq prei frikavet tua, edhe po vras mendëjenë.

16Zemërimet’ e tu shkuenë mbi mue, edhe frikat’ e tua më rrënuenë,

17më qerthulluenë porsi ujë gjithë ditënë, më qarkuenë bashkë.

18Mërgove prei meje të dashuninë edhe mikunë, të ngjofunit’ e mi ndë errësinë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index