Soekvorm

PARARUDAN 16:8

8Dane Musa malih ngandika: “Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang maicain semeton ulam rikalaning sore tur maicain roti rikalaning semeng, santukan Ida sampun mireng semeton pada pakrengkeng ring ayun Idane. Duaning yening semeton, ngrengkeng marep ring tiang, sujatinipun semeton ngrengkeng marep ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index