Soekvorm

PURWAKANING DADI 14:24

24Titiang tan pisan nunas punapa-punapi. Sakewanten pangan kinum sane sampun katunas antuk rencang titiange puniki, miwah pikolih sawatek anake sane nyarengin titiang, inggih punika Aner, Eskol miwah Mamre, mangda ipun kalugra nunas pikolih ipune suang-suang.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index