Soekvorm

UPACARA 19:2

2mangda ngrauhang pituduhe puniki ring bangsa Israele. Sapuniki sabdan Idane: “Kita ajak makejang patut suci, sawireh Ulun Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane maraga suci.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index