Soekvorm

Yow 21

Yesu wamonokono kuri bayiki nsaamu

1Ha mambisa haho, Yesu nde-meene wabweese kumonokono, kuri bayiki ku teke mubu wa Tiberya. Wamonokono bumabu: 2Bobanso baba kibeendu kimosi, Simoni Petelo, na Toma, wubakooteelaa ti Didimo, na Natanahele wa ku Kana mu nkoonsi ya Ngalili, na baala ba Dzebedayi, na bayiki boolo bakaka. 3Simoni Petelo waleele kuri bo ti: «Me nyeensi ku kulebe.» Bo bamuleele ti: «Beetu se tweensi na ye.» Bo bapala na bakoto mu bwaatu. Ngo mu butsuku bubwo, basii baka kitotolo ko. 4Mu nkyeelu bwiisi, Yesu wayisa na wateleme ha simu; ngo bayiki baba bahele kuyaaba ti wunde Yesu. 5Ngo Yesu waleele kuri bo ti: «Baala ba me, buri luri na mwaa-byandya?» Bo babvutula kuri nde: «Pele!» 6Yesu waleele kuri bo: «Tubee siinga mu mpele ya lubakala ya bwaatu, na sa lwabaka.» Haho, bo batuba na baba beki makwa pe ma kunana siinga, bukuri dyaba dyaluula mu bansu. 7Ngo muyiki wunde, wuri Yesu waba mutyaanaana waleele kuri Petelo: «Wu Mfumu!» Simoni Petelo bu kayuka ti: «Wu Mfumu», walwaata kinkuta, bukuri waba kimpene, na wadumuka munsa mubu. 8Bayiki bakaka baba mu bwaatu bwantele, bayisa mu kunana siinga, bukuri baba bahele la na simu, kampe kibeensi kya bitaki nkama.

9Bu basunduka ha nsi, bamono mbaawu ya makeengele ha kibeendu kikyo, na banyoonsi na mpa bateeteke ha yulu. 10Yesu waleele kuri bo ti: «Twaaleenu banyoonsi balulebiri mpeelulu.» 11Simoni Petelo wanwaata mu bwaatu, na wakoko siinga ha nsi, dyaluula mu nkama makuumi mataanu na bansu batatu babanene. Ngo ti bukuri bansu baba balaka, siinga dyasii kaakika ko. 12Yesu waleele kuri bo ti: «Wasee ludya.» Ngo kuri ti mosi ko mu bayiki, watsiitsiri mu kumufuula ti: «Ye na?» Bukuri baba bayaaba ti wu Mfumu. 13Yesu wayisa, waholo mpa na wabaha; wabaha se banyoonsi. 14Lumonokunu lulwo lwaba lwatatu, Yesu kamonokini kuri bayiki, kuri mwaafuluka mu bafwa.

Yesu bo na Petelo

15Bamanaa kudya, Yesu wafuula kuri Simoni Petelo ti: «Simoni, mwaana Yowane, buri ye bvuriri kutya me ti na bamaba?» Nde wabvutula kuri nde ti: «Heehe Mfumu, ye yaari ti me nyikutiiri». Nde wamuleele ti: «Diisila baala ba bimeeme bya me.» 16Yesu wabweese kumufuula mbala yadzoolo ti: «Simoni, mwaana Yowane, buri ye tiiri me?» Nde wabvutula kuri nde ti: «Heehe Mfumu, ye yaari ti me nyikutiiri.» Nde wamuleele ti: «Buungula bimeeme bya me.» 17Nde wabweese kumufuula mbala yatatu ti: «Simoni, mwaana Yowane, buri ye tiiri me?» Petelo wanyoongo mu bukuri wamufuuriri mu mbala yatatu ti: «Buri ye tiiri me?» Nde wamuleele ti: «Mfumu, ye yaari myominso, ye yaari ti me nyikutiiri.» [Yesu] waleele kuri nde ti: «Buungula bimeeme bya me. 18Ngwanwa mu ngwanwa, me nyikuleele ti: ha waba mwaa-kituuti, ye-meene waba kwekaangaa musweele, na kweyende kunu ku tiiri; ngo mbasi-tsuku, ha wununa, sa naanguna myooko myaaku, na muutu mukimi sa kakukaanga musweele, na kwenata ye kukwo, kuri wahele kutya.» 19Nde waleele mamo, mu kusoongo mu nkya mfwiilu nde kakeembesele Nzaambi. Bu kamana kudzoonso mamo, waleele kuri nde ti: «Nama me!»

Yesu bo na muyiki wu kaba tyaanaana

20Petelo bu kasyeeteke, wamono muyiki wuri Yesu waba mutyaanaana, wuri mu kwebanama. Wunde ngo waba wasiingima ha ntulu Yesu mu ntaangu ya kudya, na waba fuula ti: «Mfumu, na wunde wukuyekele?» 21Petelo bu kamumono, wafuula kuri Yesu ti: «Mfumu, heki wumawu nki?» 22Yesu wabvutula kuri nde ti: «Mbuti me ntiiri ti kanamitina kuba natee ku nyikwiisa me, lo ye nki wubakila? Ye ngo wuri, nama me!» 23Maampu mamo matsamukina ha kakati dya bampaangi ti muyiki wunde kafwa ko. Koomosoko Yesu kasii leele ko ti, nde kafwa ko. Ngo bu kaleeriri ti: «Mbuti me ntiiri ti kanamitina kuba, natee ku nyikwiisa me, lo ye nki wubakila?»

24Muyiki wumawu ngo mbaangi mu mamo, na nde watina mo; beetu tuyaari ti kimbaangi kyaandi kyangwanwa.

Manunu

25Yesu misamu myalaka kasiiri. Mbuti haba mu kumitina mosi na mosi, nkani me nyitsima ti nsi yansiina yaketi kubaka kibeendu kya kusuusa mikaanda ko.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index