Soekvorm

Luk 14

Yesu watsinikisa mubeeru kiluumbu kya mpuumunu

1Kiluumbu kimosi kya mpuumunu Yesu wayende kwedya ku nzo mosi mu bakuutu ba Bafarisi. Bo baba mukuketaana. 2Mubeeru manyaanga mosi waba wateleme ha busu bwa nde. 3Yesu wabaangula mbeembu waleele kuri bayikisi ba mangisi na Bafarisi ti: «Buri kuri na miswa mu kubuka mubeeru mu kiluumbu kya mpuumunu hoti pele?» 4Ngo ba baba bawura! Yesu wamuholo, wamutsinikisa na wamubvutula. 5Yesu waleele kuri bo ti: «Na mu beenu, wuri mwaana bunu pe ngoombo yisonokaa munsa bulu, mu kiluumbu kya mpuumunu, wahele kwemutoombolo mu mawasu?» 6Bo basii bangusina kuha mvutu mu mimyo ko.

Nsoolulu kibeendu na nteelulu baatu ku munkeembu

7Yesu kamona baatu, babatumisini ku munkeembu, bakwesoolo bibeendu byatete, nde wata nkuma yimayi kuri bobanso, wabaleele ti: 8«Habaanaa muutu wukuteeriri mbila ku makweele, lo yaa kala kibeendu kyatete ko, mu kubata kuri ti muutu walukiinsu wubvuri na ye, wukateeriryee, kamana kutubuka, 9wunde wuluteeriryee mbila beenu boolo kaleele kuri ye ti: "Muha kibeendu", na haho ye wubaandika kumono nsoni, mu kwedzakala ha kibeendu kya mpotulu. 10Habaanaa bakuteeriri mbila, weendaana, dzakala lwaaku ha kibeendu kya mpotulu, mpisi heki wunde wukuteeriryee mbila kakuleele ti: "Nduku yaami, naaka ha yulu ha; haho ye wuba mu nkeembu", ha busu bwa bobanso badzakala na ye mu kudya. 11Mukwongo mpisi wunde wadzaangusa nde-meene, sa bamukulula, na mpisi wunde wukuluka nde-meene sa bamudzaangisa.» 12Yesu waleele kuri muutu wunde wamuteeriri mbila ti: «Wubaanaa wuyirika mubuluku bunu pe ndiilu ya nsinsika, yaa teele banduku baaku mbila ko, na bampaangi baaku, na ba mu kaanda, na bambaasi bisina mu kubata kuri ti bo se bwee bakuteeriri mbila, na bakubvutukila ma yirikiryee. 13Ngo kasi, habaanaa wuyirika mbwaanunu baatu, lo teele bawelu, bari na bipfuumi, babeele miilu na bafwa miisu. 14Na ye sa ba mu kiminu bukuri, bo babaka bya kubvutula kuri ye ko. Mukwongo, ye sa taambula byo, ha ba mfulukulu ya basuunguma.»

Nkuma ya ndiilu yayinene

(Mat 22.1-10)

15Mosi mu baba balaambula miilu mu kudya, bu kayuka mamo, waleele kuri nde ti: «Kiminu kuri wunde mbasi-tsuku wudya mbyandya mu Kimfumu kya Nzaambi.» 16Yesu waleele kuri nde ti: «Muutu mosi kayirikaana ndiilu yayinene ya nsinsika, wateele baatu balaka mbila. 17Nde waheeke kisari kyaandi, mu kilookolo kya ndiilu, mu kweleele kuri ba kateeriri mbila ti: "Wasee, bukuri byobinso byeki byayirima." 18Bobanso, mu kitsimi kimosi, babaandika kubaka mpengumunu. Watete waleele kuri nde ti: "Me nyasuumbiri nseke, na nyelemini kweeyimono, wumpemisene." 19Wakaka waleele kuri nde ti: "Me nyasuumbiri bakasi bataanu na balumi bataanu ba bangoombo. Me ntiiri kwebatsitsikila, wumpemisene." 20Mukimi waleele ti: "Me nyakweeriri mukasi, nyiri na bwa kwisikila ko." 21Kisari bu kabvutuka, wayaabisa mamo kuri mfumu yaandi. Hanaho, ngaa-nzo wabaka nkesi, waleele kuri kisari ti: "Pala mu mawasu, yende mu bibeendu na mu manzila ma bvula, twaala hamaha bawelu, bari na bipfuumi, bafwa miisu, babeele miilu." 22Kisari waleele: "Mfumu, ma tuminyee ye ma mwaayirima; ngo kwakiri bibeendu." 23Mfumu waleele kuri kisari ti: "Yende mu manzila na mu mpaangu, kwiikisa baatu mu kukoto mpisi heki nzo me yiba yaluula. 24Mukwongo, me nyiluleele ti: kuri muutu ti mosi ko, mu baatu ba mbeeri nyateele mbila wudya byandya bya me."»

Kiteesu kyayelemene mu kuba muyiki

(Mat 10.37-38)

25Mampuumbu malaka maba kweyende kintwaari na Yesu mu nzila. Yesu bu kasyeeteke waleele kuri mo ti: 26«Mbuti muutu wukwiisa kuri me, ngo wahele kubele taayi dyaandi, nguri, mukasi, baala, bampaangi na bibusi na kidziingu kya nde-meene, lo kari mbeele muyiki me ko. 27Wunde wuhele kunata kuruwa dyaandi, na kunama me ha mambisa, lo kari mbeele muyiki me ko. 28Na mu beenu, wuri habaanaa wuri na nzala kutuunga nzo yadzaangama, wahele kutekeseleeti kudzakala mu kutambikisa bya kusuumba, kari wuri na bwa kuyimanana? 29Mu kubata ti ha lumbisa lwa kutuunga lufulu, na wahele kubangisina kuyimana, bobanso batala babaandika kumusiila munsiku, 30na kuleele ti: "Muutu wumawu wabaandikiri kutuunga, ngo wahele kubangisina kuyimana." 31Bunu pe, nkya mbyaasi yikweende ku mudziingu, mu kwenwaanisa mbyaasi yikimi, ngo waheleeti kudzakala na kutambikisa, kari mu mafuunda nkuumi ma baatu, lo wakuka, mu kwebwaana mbyaasi yakaka yiri na mafuunda ma kuumi moolo ma baatu yiri mu kwiisa munwaanisa? 32Mbuti kari bubwo ko, hakakiri la, lo heekiri mumonikisi mu kusaka bwa kusiila kiyeengi. 33Hango nkuumbu, mpisi wunde mu beenu wuhele kubisa byobinso bi kari na byo, lo kari mbeele muyiki me ko.»

Mungwa wahele mufunu

(Mat 5.13; Mal 9.50)

34«Mungwa wa mubwete; ngo mbuti weki wabudzuubulu, lo mu nki bamubvutukila nyeke? 35Lo wahele bweese kuyelemene ti mu butoto, ti mu buumbu; lo kumulooso ku mbasi. Hemese wunde wuri na makutu ma kuyuka, kayuka.»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index