Soekvorm

KEJADIN 26

Isak ringan i Gerar

1Reh ka me sekali nari kelihen i bas negeri e, seri ras kelihen si enggo pernah jadi nai sanga paksa Abraham. E maka ijumpai Isak si Abimelek raja kalak Pilisti i Gerar. 2Icidahken TUHAN baNa man Isak nina, “Ola kam lawes ku Mesir. Tetaplah kam ringan i bas negeri enda, i bas ingan si Kukataken man bandu. 3I jenda me kam ringan, Aku sinemani kam ras si masu-masu kam. Kubereken pagi kerina negeri enda man bandu ras man kesusurenndu. Kucikep padanKu si Kubahan man bapandu Abraham. 4Kubereken man bandu kesusuren seri buena ras bintang i langit, janah negeri enda kerina Kubereken man bana. Kerina bangsa-bangsa i babo doni enda ndat pasu-pasu i bas kesusurenndu. 5Kupasu-pasu kam erkiteken Abraham erkemalangen man bangKu, janah ikutkenna kerina pedah-pedahKu ras perentahKu.”

6Erkiteken si e ringan me Isak i Gerar. 7Adi isungkun kalak kerna ndeharana, ikatakenna maka turangna nge e, sabap adi ikatakenna maka Ribka ndeharana, mbiar ia ibunuh kalak guna ndatken Ribka, si seh kal jilena. 8I bas sada wari kenca enggo ndekah sitik Isak i jah, natap-natap Raja Abimelek ku teruh arah jendelana, janah idahna Isak sangana jagar-jagar ras Ribka. 9Idilo Abimelek Isak nina, “Jadi, ndeharandu nge kepeken Ribka! Engkai maka ikatakenndu ia turangndu?”

Nina Isak ngaloi, “Kuakap aku ibunuh adi kukataken ia ndeharangku.”

10“Uga nge perbanndu e man kami? Banci kap min ndai ipedemi anak buahku ndeharandu; kune min ndai jadi bage, kam maba salahna,” nina Abimelek. 11Jenari ipersingeti Abimelek man rayatna kerina maka ise si nggasgasi Isak ntah ndeharana la banci lang ibunuh.

12Ierdangi Isak taneh e, janah i bas tahun e iperanina seratus kali lipat, erkiteken ipasu-pasu TUHAN ia. 13Sangap ia lalap i bas dahinna, dungna seh kal ia bayakna. 14Erkiteken lalana biri-birina ras lembuna, janah suruh-suruhenna pe nterem, e maka cian ate kalak Pilisti man bana. 15E maka itutupi kalak Pilisti kerina sumur-sumur si enggo ikali suruh-suruhen Abraham, sanga nggeluh denga nai bapana e.

16Kenca bage nina Abimelek man Isak, “Lawes lah kam i jenda nari. Enggo ndauh belinen kuasandu asang kuasa kami kerina.” 17Erkiteken si e berkat me Isak, jenari erkemah ia i Baluren Gerar. I je me ia lebe ringan. 18Ikalina ka sekali nari kerina sumur-sumur si enggo ikali i bas paksa Abraham, si enggo itambusi kalak Pilisti kenca enggo mate Abraham. Ibahan Isak gelar sumur-sumur e bali ras gelar si enggo ibahan bapana ndube.

19Ikali suruh-suruhen Isak sada sumur i bas baluren e, jenari jumpa ia sumbul si erburak-burak launa. 20Rubati si ermakan kalak Gerar ras si ermakan Isak nina, “Ajang kami kap lau e.” E me sabapna maka ibahan Isak sumur e “Perubaten”.

21Ikali suruh-suruhen Isak sumur si deban. E ka pe jadi perubaten. Erkiteken si e ibahan Isak gelar sumur e “Permusuhen”. 22Miser ka ia jenari, janah i je ikalina ka sumur si deban. Si enda lanai jadi perubaten. Em sabapna maka ibahan Isak gelar sumur e “Kebebasen”. Nina Isak, “Genduari enggo ibere TUHAN kita bebas nggeluh i bas negeri enda e maka la banci lang senang siakap janah jadi nterem i jenda.”

23Itadingken Isak ingan e, lawes ia ku Berseba. 24I bas berngi e icidahken TUHAN baNa man Isak janah nina, “Aku kap Dibata bapandu Abraham. Ola kam mbiar; Aku ras kam. Kupasu-pasu kam, janah Kubereken man bandu kesusuren si nterem erkiteken padanKu man suruh-suruhenKu Abraham.”

25Ipajekken Isak sada batar-batar ingan persembahen i jah, isembahna TUHAN. Kenca bage ipajekkenna kemahna i je, janah ikali suruh-suruhenna ka sumur i je.

Arih-arih Isak ras Abimelek

26Abimelek reh i Gerar nari ras si Ahusat penasehatna, bage pe Pikol, puanglimana, ndahi Isak. 27Isungkun Isak ia nina, “Engkai maka kam reh genduari ku jenda adi mbaru enda pe nembeh nge atendu man bangku janah ipelawesndu aku i bas negerindu nari?”

28Ijabap kalak ndai nina, “Genduari enggo ieteh kami maka TUHAN ras kam, e maka kenca iukuri kami, ulin akap kami maka sibahanlah iketen perpadanen. Ersumpah kam dage 29maka la ibahanndu jahat man kami bagi kami pe la ndigan pe erbahan jahat man bandu. Mehuli perbahanen kami man bandu, janah banci kam lawes alu dame. Genduari enggo tangkas maka TUHAN masu-masu kam.” 30Ibahan Isak pesta guna kalak enda, e maka man ras minem ia. 31Pepagina lampas erpagi-pagi, sekalak-sekalak ia melasken padanna janah idungi alu ersumpah. Ikataken Isak mejuah-juah man kalak enda muatna lawes, sirang kalak enda tapi tetap erteman.

32I bas wari e ka me reh suruh-suruhen Isak meritaken kerna sumur si enggo ikalina. Nina suruh-suruhen e, “Enggo jumpa kami lau.” 33E maka ibahanna gelar sumur ndai Berseba. Bagenda me turi-turinna kuta Berseba ndatken gelarna.

Ndehara-ndehara Esau si i bas bangsa si deban nari

34Kenca umur Esau 40 tahun, erjabu ia ras dua kalak singuda-nguda bangsa Heti, e me: Judit anak Beeri ras Basmat anak Elon. 35Arah perlagu langkah kalak enda tuhu-tuhu ndele kal ate Isak ras Ribka.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index