Soekvorm

Efesios 5

Jeꞌej maj yeꞌej tyityeecháatɨmeꞌnyij ɨ yójmuaꞌmuaꞌ ɨ Dios

1Siajta muaꞌaj, mu siaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios, aꞌyaa xu chaꞌtaj sianaꞌaj huárɨnyij tɨꞌɨj ɨ Dios rɨcɨj. 2Néijmiꞌcaa xu naa jóꞌmuaꞌraj siajta huaꞌxɨeꞌveꞌej, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ tyíꞌtaxɨeꞌveꞌ, ajta huatóotoj tajɨ́meꞌ tɨꞌɨj huatóomuꞌvejritacaꞌ tajitzé maꞌcan ɨ Dios jimi, aꞌyaa puꞌij éenyeꞌej séejreꞌ tɨꞌɨj muꞌvéjrij tɨ naa tyaarɨeꞌej u tajapuá.

3Aꞌyaa pu jaꞌmua jimi tyúuxɨeꞌveꞌ siaj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, jiꞌnye tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen xu puéꞌeen ɨ Dios, caxu aꞌɨ́j xajtaj ɨ siaj jɨn huóoxanaꞌcɨreꞌen, naꞌríij tyiꞌtɨ́j siaj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, nusu siaj tyíꞌnyacuaꞌtzaj. 4Caxu tyíꞌxajtaj nyúucarij jɨmeꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj huánamuajrii, naꞌríij ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, jiꞌnye capu xáꞌpuɨꞌ, jéetzeꞌ pu naa siaj tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios. 5Aꞌyaa xu tyáꞌmuaꞌreeriaj tɨjɨn tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j juxanaꞌcɨriaꞌaj, nusu jeꞌej puaꞌaj metyóomuaꞌriaj, naꞌríij jéehua tyíꞌnyacuaꞌtzaj, aꞌyaa pu huaséꞌrin ɨ Dios jimi tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨ huaꞌnaꞌmichej ɨ sáanturij, aꞌɨ́ɨjma capu huáꞌcɨꞌtyij maj utyájrutyej joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj ajta ɨ Cɨríistuꞌ.

Tyicheꞌ tyámuaꞌ tyíꞌtyechajcaj jeꞌej tɨ ɨ Cɨríistuꞌ tyitaꞌtanyéjnyeꞌrityee

6Cheꞌ quee aꞌtɨ́j jáꞌmuacuanamuaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, jiꞌnye Dios pu jéehua puéjtzij huoꞌtáꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jáꞌtyeseꞌ. 7Aꞌɨ́j xu jɨn caxu muaꞌaj huaꞌajtyánaxcan aꞌɨ́ɨjma. 8Aꞌnáj ɨmuáj xu muaꞌaj tɨ́caꞌristeꞌ séjriaꞌcaꞌaj, siajta ijíij xuꞌríj nyéeriꞌisteꞌ séejreꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj tavástaraꞌ jimi séejreꞌ. Aꞌɨ́j xu jɨn tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj matɨꞌɨj ɨ maj nyéeriꞌisteꞌ séejreꞌ, 9jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tatzárij néijmiꞌi pu tyámuaꞌ tyíꞌuurej, ajta aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyeꞌtyévijtyeꞌ, ajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn séejreꞌ. 10Aꞌnáj tɨnaꞌaj xu jahuoocaj jeꞌej tɨ tyaꞌráanajchi ɨ tavástaraꞌ. 11Caxu huaꞌajtyánaxcan aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj ɨ maj tɨ́caꞌristeꞌ séejreꞌ, sulu siataꞌaj nyéeriꞌisteꞌ jaataséjrataj jeꞌej maj rɨcɨj. 12Jiꞌnye tyúꞌtyeviꞌrasteꞌ tɨ aꞌtɨ́j jaataxáj jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj avíitzij jɨn rɨcɨj, 13ajta néijmiꞌi pu tyámuaꞌ naa tyuꞌtaséjreꞌsij ɨ tatzárij jɨmeꞌ, 14jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tatzárij néijmiꞌi pu tyíꞌsejrata jeꞌej tɨ een. Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn:

Huatájɨsij, muáaj mu paj tyácusij,

ájchesij huaꞌ tzajtaꞌ ɨ muɨꞌchítyee,

ajta ɨ Cɨríistuꞌ pu muatyátatzaviꞌtyeꞌej.

15Aꞌɨ́j xu jɨn tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj. Caxu aꞌyan tyityetyúuchaꞌɨɨj matɨꞌɨj ɨ maj quee maꞌumuámuaꞌreꞌ, sulu tyámuaꞌ xu metyityoomuámuaꞌreꞌej. 16Tyámuaꞌ xu eenyeꞌ siajta aꞌyan rɨjcaj jeꞌej tɨ tyíꞌxaꞌpuɨꞌ ijíij tɨ ooj jeꞌej tyíɨꞌrij, jiꞌnye jeꞌej pu puaꞌaj tyíꞌrɨcɨj yatɨj jooméj. 17Caxu jeꞌej puaꞌaj metyityoomuámuaꞌreꞌej, sulu aꞌyaa xu tyáꞌhuoocaj siaj sij yoꞌitéej xáꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ. 18Caxu taꞌruj, jiꞌnye jeꞌej pu puaꞌaj jáꞌmuaꞌuurej, jéetzeꞌ pu naa siaj néijmiꞌi aꞌɨ́j jitze aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 19Setyiꞌhuóoꞌixaatyeꞌ tyámuaꞌ naa aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ chuíicarij, siajta ɨ siaj jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios, siataꞌaj tyuꞌtáchuiicaj, siaj sij tyámuaꞌ tyaatáꞌan néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ jaꞌmuaxɨéjnyuꞌcaa ɨ tavástaraꞌ. 20Aꞌnáj tɨnaꞌaj xu tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios ɨ tɨ néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ tɨꞌɨj naꞌaj íiyan tɨ tyíꞌsejreꞌ, nyúucaritzeꞌ ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen.

Jeꞌej maj yeꞌej tyityetyúuchaꞌɨɨcaj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ

21Siataꞌaj huóohuɨɨreꞌen séej siajta séej, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ siaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ.

22Siajta muaꞌaj mu siaj huɨɨchej, siataꞌaj huáꞌastyaj ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ aꞌyájna siatɨꞌɨj tyáꞌastej ɨ tavástaraꞌ. 23Jiꞌnye ɨ cɨ́naꞌraꞌan pu muꞌúuraꞌ puéꞌeen ɨ juꞌɨ́ɨj, tɨꞌɨj ajta ɨ Cɨríistuꞌ huaꞌ muꞌuj tyiꞌpuéꞌeen néijmiꞌcaa ɨ maj jimi jusɨꞌrii, aꞌɨ́ɨ puꞌij huaꞌ japua huatányuusij. 24Ajta aꞌyájna matɨꞌɨj ɨ maj jusɨꞌrii tyáꞌastej ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyúuxɨeꞌveꞌ mej mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huɨɨchej huáꞌastyaj néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ.

25Siajta muaꞌaj mu siaj huaꞌcɨ́nastyamuaꞌ puéꞌeen, siataꞌaj huoꞌxɨéꞌveꞌen ɨ juꞌɨrástyamuaꞌ aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ tyihuáꞌxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jimi jusɨꞌrii, aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌ jitze maꞌcan huamuɨ́ꞌ. 26Aꞌyaa pu huarɨ́j tɨꞌij huoꞌjájcuareꞌen, ajta tyámuaꞌ huóꞌruuj ɨ huaꞌ tzajtaꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj jaꞌantzaahuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨ jaatyájtoo huaꞌ jimi, 27tɨꞌij aꞌyan tyaataséjrataj tɨꞌɨj ɨ tyeyúuj tɨ naa een, tɨquee tyiꞌtɨ́j aꞌmeꞌej, ajta quee huatyátzuꞌtacaꞌ, sulu tɨ tyámuaꞌ naa huaséꞌrin ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ. 28Aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyúuxɨeꞌveꞌ mej mij ɨ maj nyejnyeɨꞌchej huoꞌxɨéꞌveꞌen ɨ juꞌɨrástyamuaꞌ, aꞌyájna matɨꞌɨj jujɨ́ɨmuaꞌaj tyúuxɨeꞌveꞌ. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaxɨeꞌveꞌ ɨ juꞌɨ́ɨj, aꞌɨ́ɨ pu ajta jusɨ́ɨj juxɨeꞌveꞌ. 29Jiꞌnye capu aꞌtɨ́j jaxanaꞌveꞌ ɨ jutyévij, sulu aꞌɨ́ɨ pu tyáꞌcueꞌtyej ajta tyámuaꞌ tyaꞌxáꞌpuee, tɨꞌɨj ajta ɨ Cɨríistuꞌ tyámuaꞌ tyihuáꞌchaꞌɨj ɨ maj jimi jusɨꞌrii, 30jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyéviraꞌ puéꞌeen. Tyajta ityáj tu ɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan. 31Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ tyáatɨꞌ majuurɨésij ɨ jutáataj ajta ɨ junáanaj tɨꞌij jaꞌantyáanaxcaj ɨ juꞌɨ́ɨj, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj, sɨ́ɨj muꞌuj mij tyéviraꞌ puéꞌeenyeꞌej muáꞌjuꞌun. 32Aꞌyaa puꞌij tyíꞌsejreꞌ ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj ɨ Dios jimi. Nyajta nyáaj aꞌɨ́j nu jɨmeꞌ tyíꞌxaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ, nyajta néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ maj jimi jusɨꞌrii. 33Aꞌyaa puꞌij tyúuxɨeꞌveꞌ, muaꞌaj mu siaj nyejnyeɨꞌchej, siataꞌaj huoꞌxɨéꞌveꞌen ɨ juꞌɨrástyamuaꞌ aꞌyájna siatɨꞌɨj jujɨ́ɨmuaꞌaj tyúuxɨeꞌveꞌ, majta ɨ huaꞌɨrastyamuaꞌ micheꞌ huoꞌtyátzaahuatyeꞌen ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ.