Soekvorm

Dànì Kèhoį̀wo 36:21

21Dıshon, Ezer, eyıts'ǫ Dıshan. Eyı dǫ łǫ̀hdı̨ sìı edèot'ı̨ gha k'àowo gı̨ı̨lı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index