Soekvorm

Matthew 23

Jesus-ŋum Kiliktuutigigai Ukpiŋŋuaqtit

1Taatnaanikman Jesus uqaġniqsuq iñugayaanun maliġuaqtimiñunlu, itnaqhuni, 2“Aglaliqirit Pharisee-ŋuruatlu maliġutaksriuqtut Moses-tun iŋiḷġaanimma. 3Taatnamik tupigiraksraġigisi atuġlugiḷḷu supayaanik uqautikpasi tuvrasuŋaqnagich qanuq pisuutilaaŋat. Atakkii atuummitḷaitchaat sumik uqaqqaaqhutiŋ. 4Natmiqsuiraqtut iñuŋnun uqumaiḷanik. Aasiisuli ikayuġummataitkaich akiyautisuglugich. 5Savaapayaaqtiŋ iñiqtaġiraġigaat qiñiqqusaałhiñaġutiŋ iñuŋnun. Agliḷaaqtaġniġaich puukataurat qauġmikniḷu taliġmikniḷu imaqaqtuat uqałiġnik suli atnuġaaġmiŋ niviŋalukkataŋich takłiḷaaqługich. 6Iniqallatuniqsut qaukłiŋich aquppiutaŋitñik niġiqpakmata, suli Jew-ŋuruat katraġviŋitñi aquppiḷḷatuplutiŋ qaukłiuruam inaani, 7suli tumitchiani paġlatqutuplutiŋ suli iñuŋnun tuqłiraqusuuplutiŋ iḷisautriñik. 8Aglaan taiguutiqaġumiñaitchusi iḷisautriñik, atakkii atautchił̣hiñamik iḷisautriqaqhusi aasiiñ iluqasi aniqatigiiksusi. 9Taiguġniaqasiuŋsuli kiñapayaaq maani nunami aapapsitñik, atakkii atautchił̣hiñamik aapaqaqtusi qiḷaŋmiittuamik. 10Naagaqaa taiguqasiuŋ kiñapayaaq sivulliuqtinik atakkii atautchił̣hiñamik sivulliuqtiqaqtusri, taamna Christ-ŋuruq, anniqsuqti akiqsruutauruaq. 11Iñuk kamanaġniqsrauruaq akunnapsitñi savaktigiyumagiksi. 12Suli kiñapayaaq kamanaġasugiruaq iŋmiñik atchiksipkakkaugisiruq. Kiñapayaaq atchiksiruaq iŋmiñik kamanaqsipkakkaugisiruq.

Jesus-ŋum Suakataġai Ukpiŋŋuałhatigun

13“Nakłiuŋ, aglaliqirisiiḷu Pharisee-ŋuruasiiḷu, ukpiŋŋuaqtisii! Kaŋiqsitḷaitkiksi Agaayyutim uqałha uqqiraqtaalu suli iḷisautriŋitḷugich. Atriqaqtusi iñuŋnik aŋmautiqaqtuanik Agaayyutim aŋaayuqautaanun aglaan aŋmaŋitḷugu. Isiŋitchusi sulipsuuq isiqtaiḷigisi tamatkua isiġniuraqtuat. 14[Nakłiuŋ, aglaliqirisiiḷu Pharisee-ŋuruasiiḷu, ukpiŋŋuaqtisii! Ivayaqtuipḷusi tupiŋitñik sulliñauraŋitñiglu uiḷgaġnaat, aasiiñ taimma qiñiqtinniagaqsipḷusi takiruamik agaayuplusi, taamna pisigilugu anasiñŋuqsaqsiułiksraqsi pigiitḷuŋniaqtuq.] 15Nakłiuŋ, aglaliqirisiiḷu Pharisee-ŋuruasiiḷu, ukpiŋŋuaqtisii! Kukiḷuktusi taġiukunlu nunakunlu atautchimikunniiñ maliġuaqtinigukhusi. Aasiiñ maliġuaqtiksraqtaaġianikapsiuŋ anasiñŋuqsaġviŋmutlasiraġigiksi pigiiḷitḷukługu ilipsitñiñ. 16Nakłiuŋ, ayauŋaplusi sivulliuqtauruasii! Uqaqtusi, ‘Kiñapayaaq akiqsruqami agaayyuvikpakun taamna suuŋitchuq, aglaan kiñapayaaq akiqsruqami kaviqsaakun manikun agaayyuvikpakun, tavra akiqsruutiniktuq!’ 17Ayauŋaplusi isumalguitchuasii! Nalliak ukuak pitḷuktuaŋuva—kaviqsaaq manik naaga agaayyuvikpak ipqiqsitchipkairuaq kaviqsaamik maniŋmik? 18Uqaqtusisuli kiña iñuk akiqsruqami tuniḷḷaqtuġvikun taamna suuŋitñipḷugu, aglaan akiqsruqami aatchuutauruakun tuniḷḷaqtuġviŋmi akiqsruutiniktuq. 19Ayauŋaruasii! Nalliak ukuak pitḷuktuaŋuva aatchuun naaga tuniḷḷaqtuġvik ipqiqsitchipkairuaq aatchuutmik? 20Taatnamik iñuum tuniḷḷaqtuġvikun akiqsruqami taputiraġigai aatchuutit tuniḷḷaqtuġviŋmiittuat. 21Iñuk akiqsruqami agaayyuvikpakun, taputipmiraġigaa Agaayyun ittuaq tavrani. 22Iñuk pakivrumuuna akiqsruqtaqami taputipmiraġigaa Agaayyutim aquppiutaŋa taamnalu aquppiruaq tavrani. 23Nakłiuŋ, aglaliqirisiiḷu Pharisee-ŋuruasiiḷu, ukpiŋŋuaqtisii! Qulikuraqtusi avuuġutipsitñik—mint, dill suli cummin-nik; aglaan minitlugich qulliupiaqtuat iḷisauttutit maliġutaksrani: nalaunŋaruałiq, nagliktaq suli ukpiqsrił̣iq—taapkua atuumaraksraġaluasi minitchiraġasuŋaqasiaglaan sivulliġñik. 24Ayauŋaplusi sivulliuqtisii, milugiatchiat piiġñiaġaġigisi qallutipsitñiñ salummautituqługich, aglaan iiḷġataqtiġaġigiksi pikukturuaq natmaksiġvik. 25Nakłiuŋ, aglaliqirisiiḷu Pharisee-ŋuruasiiḷu, ukpiŋŋuaqtisii! Salumapkairusi qaałhiñaŋitñik qallutipsi suli puggutapsi, aglaan iḷuŋich immaukkaqhutiŋ ivayaqtułiġmik suli killiqiłiġmik. 26Pharisee-ŋuruasii, qanutun qiñitlaisigivisi! Salummaqqaaqsigik iḷuaŋnik qallutimlu puggutamlu, qaaŋigli salumayumauk. 27Nakłiuŋ, aglaliqirisiiḷu Pharisee-ŋuruasiiḷu, ukpiŋŋuaqtisii! Ittusi qiñiyunaqtuatun iḷuvġich siḷataatitun, aglaan iḷuŋich immaukkaqhutiŋ tuquŋaruat iñuich sauniŋitñik suli qaayuġnapayaaqtuanik. 28Taatnallapiaq qaałhiñapsigun sagviaqtuġaqtusi iñuŋnun nalaunŋaruatun iḷipḷusi, aglaan iḷupsitñi immaukkaqtusi ukpiŋŋuaġutinik pigiiḷiqiłiġniglu.

Jesus Sivuniksriqiruq Anasiñŋuqsaaġviksraŋatnik

29“Nakłiuŋ, aglaliqirisiiḷu Pharisee-ŋuruasiiḷu, ukpiŋŋuaqtisii! Qiñiyunaqsaġisi iḷuviŋich sivuniksriqirit suli nalaunŋaruat iñuich. 30Uqaqtusisuli, ‘Iñuuniaqsimagupta iŋiḷġaan taimani aapaavut iñuuniaqmata, piqasiqsuutinayaitchugut iliŋitñi iñuaqtuqmata sivuniksriqirinik.’ 31Taatna uqaqapsi ilipsitñik iḷisimarauniqsusi kiŋuviaġitilaapsitñik tuqqutchiruanun sivuniksriqirinik. 32Ki naatchiuŋ sivulliapsi aullaġniikkaŋat. 33Ilipsi qitunġaŋich tuqunaqaqtuat nimiġiat! Qanuġlugu naŋaqniaqpisiuŋ anasiñŋuqsaġviŋmuktitauviksraqsi? 34Taatnamik tuyuġisiruŋa sivuniksriqirinik ilipsitñun puqiksaaniglu iñuŋnik aglaliqiriniglu—iḷaŋich tuqqutkisigisi, suli iḷaŋich kikiaktuutilugich, atlatsuli ipiġaqtuġlugich katraġvipsitñi suli qimaaratchiḷugich nunaaqqimiñ atlanun nunaaqqiñun. 35Taamna pisigiplugu anasiñŋuqsaqsiułiksraqsi tikiññiaqtuq ilipsitñun maqitchipkaił̣ł̣apsigun auŋatnik nalaunŋaruat iñuich mauŋa nunamun, aullaġniiḷugu iñuaqtułhaniñ Abel-ŋum iñuaqtułhanunaglaan Zechariah-m iġñiŋan Barachiah-m, iñuaqtapsi akunġakni agaayyuvikpaumlu tuniḷḷaqtuġviumlu. 36Uqautigipsi iḷumutuuruamik, iluqani tamanna anasiñŋuqsautiksraq tikiumagisiruq makunuŋa iñuŋnun pakmapak iñuuruanun.

Jesus-ŋum Piqpaksrił̣ha Jerusalem-miunik

37“Annaatuk, Jerusalem-miusii! Tuqutchuuruasii sivuniksriqirinik miḷuqtuiruasiiḷu uyaġaŋnik tamatkuniŋa tuyuurauruanik ilipsitñun! Akulaiqł̣ugu katitchummiuġaluaġaġigitka iñugikkasi, atriḷugu aqargiqpak piyaqquqtaiḷitñiktuatun paiyaaġmiñik ataaknun isaqquŋmi. 38Ataŋii, tupiqsi suksraakkaullapiaġniaqtuq suuŋiḷḷaġuġlugu. 39Taatnaqłuŋa uqautigipsi, qiñitqikkumiñaitkipsitŋa nipliġñiałłapsitñunaglaan, ‘Uvvatuq Agaayyutim piḷiutigiliuŋ taamna tikitchuaq atqagun atanġum.’ ”

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index