Soekvorm

Udom 4:19

19Ebadakkam aka itol mewso 100 kal dákan keisa. Kale aka man fukanin atan bu banimsu ade kadel Seda uka fiyum bi faselsu. Kale Ebadakkam aka bumi sung uyo aket fukansa, kata alam Got afan kalin uyo mak balutongin banim keiyámsa.