Soekvorm

Hechos 9

Saulo güɨrovia Jesús re

(Hch 22.6-16; 26.12-18)

1Jare Saulo umumburu uyuca vaerã yandeYa re güɨrovia vae reta, jare oo sacerdote tenondegua pe. 2Jare uyerure sacerdote tenondegua pe umee vaerã chupe tupapire, ipuere vaerã oo judío reta itupao tenta guasu Damasco pegua reta pe, jare uvãe yave joco pe cuimbae reta jare cuña reta Jesús re güɨrovia vae, ipuere vaerã uipɨsɨ güeru Jerusalén pe. 3Jare coiño ma Damasco güi oo yave, aramoiño jembipe Saulo re penti tembipe tuicha vae ara güi. 4Jayave Saulo oa ɨvɨ re, jare uyandu ñee jei chupe:

—Saulo, Saulo, ¿maera pa ndiyapo icavi mbae vae cheve?

5Jayave Saulo upɨrandu:

—¿Quía pa co nde, cheYa?

Jayave ñee jei chupe:

—Che co jae Jesús. Nde ndiyapo icavi mbae vae cheve. Nde co jae penti güeye ɨvɨra jacuarovi vae re upatara vae rami. Jáeramo ndiporara neĩ.

6Saulo urɨrɨ uquɨye ramo.

—CheYa, ¿mbae pa ndipota ayapo vaerã? —jei.

—Epũa ecua tenta guasu pe, jare amɨmbeucata ndeve mbae ndiyapota vae —jei yandeYa Saulo pe.

7Jare cuimbae Saulo jupíe yugüɨraa vae reta uyemboɨ quĩiño ñugüɨnoi ipɨacañɨ güi. Echa'ã uyandu ñee, ẽrei uecha'ã quiave. 8Jayave Saulo upũa ɨvɨ güi, jare umae tẽi, ẽrei ipuere'ã uecha quía. Jare jae jupíe yugüɨraa vae reta uipoco, jare güɨraa Damasco pe. 9Jare Saulo joco pe oĩ mbapɨ ara umae mbae reve, jare ucaru'ã jare ɨ jou'ã.

10Jare ico Damasco pe penti upurugüɨrovia vae Ananías jee vae. YandeYa jei chupe ique pe:

—Ananías.

Jare jae jei:

—CheYa, co aĩ.

11Jayave yandeYa jei chupe:

—Epũa ecua calle Sɨmi jee vae pe, jare eeca Judas jenta pe penti Tarso pegua. Jae jee co Saulo. Echa'ã jae uyerure oĩ —jei—. 12Jare jae uecha ma ique pe penti cuimbae Ananías jee vae uique jare oñono ipo jese, umae ye vaerã —jei Tumpa chupe.

13Ẽrei Ananías jei:

—CheYa, jeta vae umɨmbeu cheve cua cuimbae regua, quirãi jeta icavi mbae vae uyapo Jerusalén pe nderé güɨrovia vae reta pe. 14Jare cua pe jae ime güɨnoi mbaepuere sacerdote reta itenondegua reta güi, uipɨsɨ vaerã opaete nderé güɨrovia vae reta —jei.

15—Ecuaño —jei yandeYa chupe—. Echa'ã che aiparavo ma cherembiporurã, oo vaerã umɨmbeu cheregua judío mbae vae reta pe, mburuvicha reta pe jare Israel pegua reta pe. 16Echa'ã che aicuaacata chupe quirãi uiporara eteta chereco pegua —jei.

17Jayave Ananías oo uique tenta pe. Jare oñono ipo Saulo re jare jei chupe:

—Cherɨvɨ Saulo, yandeYa Jesús uyecuaa ndeve, ndeyu tape rupi rambueve. Jae chembou nemae ye vaerã, jare netɨnee vaerã Espíritu Santo pe —jei.

18Jare jupivoiño mbae uyeequi Saulo jesa güi yanderesapĩra uyeequi rami, jare Saulo umae cavi. Jayave upũa uyembɨbautizaca. 19Jayave ucaru jare ipɨrãta ye ma. Jare upɨta mbovɨ ara upurugüɨrovia vae Damasco pe yugüɨreco vae reta ndive.

Saulo uñemɨñee Damasco pe

20Jayave Saulo umbɨpɨ umɨmbeu Jesús regua judío reta itupao reta pe. Jei chupe reta Jesús co jae Tumpa Taɨ. 21Jare opaete uyandu vae reta ipɨacañɨ, jare jei:

—¿Jae'ã ra cua Jerusalén pe cua Jesús re güɨrovia vae reta uiporaraca vae? Jare ou vi cua pe uipɨsɨ vaerã cua nunga reta güɨraa sacerdote reta itenondegua reta pe —jei reta.

22Ẽrei Saulo uñemɨatangãtu, jare umɨamɨri judío Damasco pegua reta. Echa'ã uicuaaca chupe reta Jesús co jae Cristo.

Judío reta uipota tẽi uipɨsɨ Saulo

23Jare ɨma ma uasa yave, judío reta uyemboemboe uyuca vaerã Saulo. 24Ẽrei cua jerãcua Saulo pe. Jae reta uãro tenta guasu jonque pe ara rupi jare pɨ̃tu rupi, uyuca vaerã tẽi. 25Ẽrei upurugüɨrovia vae reta güɨraa Saulo pɨ̃tu yave umbɨasa tenta guasu iquesemba ita pegua vae iárambo rupi umbɨgüeyɨ canasta guasu pe.

Saulo Jerusalén pe

26Jare Saulo oo uvãe yave Jerusalén pe, uipota tẽi uñemɨĩru upurugüɨrovia vae reta ndive. Ẽrei opaete jae reta uyepɨu chugüi. Echa'ã güɨrovia'ã reta jae Jesús re güɨrovia ma co. 27Ẽrei Bernabé güɨraa Saulo Jesús jemimondo reta pe, jare umɨmbeu chupe reta quirãi Saulo uecha yandeYa tape rupi, jare quirãi yandeYa umɨngueta vae. Jei vi chupe reta quirãi Saulo umɨmbeu uquɨye mbae reve Damasco pe Jesús regua. 28Jayave Saulo uñemɨĩru upurugüɨrovia vae reta ndive Jerusalén pe. Jecuaeño oẽ Jerusalén güi jare uique ye. 29Jare umɨmbeu uquɨye mbae reve yandeYa regua. Jare uyeaca vi griego pe uyemɨngueta vae reta ndive. Jáeramo jae reta uipota uyuca. 30Jare upurugüɨrovia vae reta cua uicuaa yave, güɨraa reta Saulo Cesarea pe, jare joco güi omondo tenta guasu Tarso cotɨ.

31Jayave umambeco'ã ma quía upurugüɨrovia vae reta, jare jae reta uñemɨmɨrãta opaete Judea rupi, Galilea rupi jare Samaria rupi. Jare yugüɨreco reta uipɨu cavi reve yandeYa, jare Espíritu Santo umbɨpɨacatu. Jare jecuaeño ĩru vae reta uñemɨĩru jae reta ndive.

Eneas ucuera

32Jare Pedro oo opou yave opaete upurugüɨrovia vae reta ñugüɨnoi vae rupi, oo uvãe tenta guasu Lida pegua reta pe. 33Joco pe uvãe penti cuimbae Eneas jee vae ocho año ma ico jupa pe vae. Echa'ã ipuere mbae omɨ vae. 34Jare Pedro jei chupe:

—Eneas, Jesucristo nembɨgüera ma. Epũa ipɨso nderupa —jei.

Jare jupivoiño jae upũa. 35Jare opaete Lida pegua reta jare tenta tenta ñuu Sarón pegua reta uecha cua cuimbae, jare uyerova reta yandeYa cotɨ.

Dorcas umano jare icove ye

36Jare ico tenta guasu Jope pe penti cuña upurugüɨrovia vae Tabita jee vae. (Cua tee uipota jei ambɨe ñee pe: Dorcas.) Cua cuña uyapo jeta icavi vae, jare umeei jeta mbae iparavete vae reta pe. 37Jayave imbaerasɨ, jare umano. Jare ĩru vae reta opa umbɨyau yave, oñono penti o ɨvate vae pe. 38Jare Lida coiño oĩ Jope güi. Jare upurugüɨrovia vae Jope pegua reta uicuaa ma yave Pedro oĩ Lida pe, omondo icotɨ mocui cuimbae reta jei vaerã chupe:

—Ecua Jope pe ɨmambae.

39Jayave Pedro upũa ou jae reta jupíe. Jare ou uvãe yave, ĩru vae reta güɨraa o ɨvate vae pe. Joco pe opaete ime umano vae reta yatɨ uyao ñugüɨnoi, jare uechaca Pedro pe temimonde Dorcas jae reta ndive ico yave uyapocue vae reta. 40Jayave Pedro omoẽ opaete joco pe ñugüɨnoi vae reta. Jayave uyeatɨca jare uyerure Tumpa pe. Jayave uyerova umae teõgüe re jare jei:

—Tabita, epũa.

Jayave cuña umae, jare uecha Pedro yave, upũa uguapɨ. 41Jayave Pedro uipɨsɨ ipo pe, jare umupũa. Jayave ueni upurugüɨrovia vae reta jare ime umano vae reta, jare uechaca chupe reta icove ye ma co. 42Jare cua jerãcua opaete Jope pegua reta pe. Jare jeta vae güɨrovia yandeYa re. 43Jare Pedro upɨta ɨma Jope pe. Ico penti guacapi umɨpɨ̃ta vae Simón jee vae jenta pe.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index