Soekvorm

Luk 13:29

29U katun e la rima romana tara pala te butu nama a pitala na pala te tsiruku uana a pitala, na i Not na i Saut, ba te gum ria tara kannou tara Nipepeito tere Sunahan.