Soekvorm

Luk 23:44

A tou mate tere Iesu

(Matiu 27:45-56, Mak 15:33-41, Jon 19:28-30)

44Tara pal 12 kilok tara soasa, ba pitala te piri hanoana bu kuhil e kopo kap hoboto nena a han me antunana tara 3 kilok.