Soekvorm

Markuŧ 10

Yeŧu aţiiniyaan uko wi bniim

(Maci 19.1-9; Luk 16.18)

1Wal mënţ kë Yeŧu aşë naţa ţi dko duŋ, aya umbaŋ wi Yuda, amuur bdëk bi Yordan. Bañaaŋ baŧum bakak ayit añoga, kë awo ţi pjukan baka jibi ajonuŋ kado. 2Bafariŧay babi añoga, baŋal pţaawana aşë hepara me bgah bi Moyiŧ badinan ñaaŋ adook aharul ţi bniim.

3Kë aşë ŧeem baka aji : 4« We wi Moyiŧ ajakuŋ ţi uko mënţ? » Kë baji : « Moyiŧ adinan ñiinţ apiiŧ ñaaţ kakaarta kankyuujuŋ kë bniim babaa, kabaa dooka. » 5Yeŧu kë aşë ji na baka : « Mndënëm mi ŋhaaş ŋi nan manţuuŋ kë Moyiŧ aţup uko mënţ. 6Ţi ujuni, wi Naşibaţi aţakuŋ umundu, ado baka kë bawo ñiinţ na ñaaţ. 7Ukaaŋ kë ñiinţ akluŋ kaduk aşin na anin, 8kaya kawo na aharul, bukal batëb bŧi başë bakak ñaaŋ aloolan. Hënk, baankwo bañaaŋ batëb, bawo aloolan. 9Ñaaŋ awutan keeri kagar uko wi Naşibaţi anaakrënuŋ. »

10Wi bakakuŋ katoh, kë baţaşarul başë kak ahepara ţi uko wi ajakuŋ. 11Kë Yeŧu aji na baka : « Woli ñaaŋ adook aharul aşë niim aloŋ, ajuban pjuban pi piinţ. 12Kë ñaaţ akale duk ayinul aşë niimar na ñiinţ aloŋ, ajuban pjuban pi piinţ.

Yeŧu na bapoţ

(Maci 19.13-15; Luk 18.15-17)

13Bañaaŋ baţij Yeŧu bapoţ pa aban baka, kë baţaşarul başë ŋoman na baka. 14Wi Yeŧu awinuŋ uko mënţ aşë deebaţ, aji na baka : « Nawutan bapoţ babi ţi nji, nakneenan baka ţiki Pşih pi Naşibaţi pawo pi banwooŋ ji baka. 15Na manjoonan, dţupan, anŋaluŋ pneej ţi Pşih pi Naşibaţi awo kanaam na napoţ. » 16Yeŧu ajej baka, amook abot apaf baka iñen, añehandër baka Naşibaţi.

Yeŧu na ñiinţ nayok

(Maci 19.16-30; Luk 18.18-30)

17Wi akpënuŋ pya, kë ñiinţ aloŋ aşë ţi, abi ajot ţi ihoţ yi nul aşë hepara aji : « Najukan nanuura, we wi nwooŋ kado kayeenkna ubida wi mnţo ba? » 18Yeŧu kë aşë ŧeema aji : « Imeha kë Naşibaţi ţañ anuuriiŋ, ukaaŋ kë ikdu'ën nanuura i?+ 19Ime uko wi bgah bi Moyiŧ bajakuŋ: Iinkfiŋ ñaaŋ, iinkpiinţ na ayin ñaaŋ këme ahar ñaaŋ, iinkkiij, wutan katapar ñaaŋ uko wi awooŋ aandoo, kjej nin uko wi ñaaŋ ţi kaguuru, mëbaan şaaş na naan bnuura. »

20Ñiinţ kë aşë ŧeema aji : « Najukan, iko mënţ djun pţaş ya wi nhumuŋ hum te hënkuŋ. » 21Yeŧu atena aşë magana, aji na a : « Uko uloolan uduki'iiŋ: Yaan iwaap iko yi ikaaŋ bŧi, iwul itaka bawaaŋ, wal mënţ ika pyok du baţi, işë ibi iţaşën. »

22Kë ul, wi aŧiinkuŋ uko waŋ, aşë ya na pjooţan ţiki ayok maakan. 23Yeŧu aten bañaaŋ ayitan aşë ji na baţaşarul : « Uluŋ katam maakan pa bayok baneej du Pşih pi Naşibaţi. » 24Baţaşarul bañoŋar maakan ţi ŋţup ŋi nul. Kë Yeŧu akak aji na baka : « An bayiţ naan, utam maakan ñaaŋ aneej du Pşih pi Naşibaţi! 25Uyoj apel pa unŧaam wi pnkunkaali uneej ţi bhër bi kaguja kë di nayok aneej du Pşih pi Naşibaţi. »

26Baţaşarul babaa ñoŋar ñoŋar maakan aşë ji : « Kë in ahilanuŋ keeri kabuur? » 27Kë Yeŧu aşë jaban baka këş aşë ji : « Bañaaŋ bajën baanhilan pbuuran ŋleef ŋi baka, kë Naşibaţi aşë hil pbuuran baka, ţiki aambiişna biişna nin uko uloŋ. » 28Piyeer kë aşë ji na a wal mënţ: « Un, ŋduk iko bŧi aţaşu. » 29Yeŧu aŧeema aji : « Na manjoonan, dţupan, nin ñaaŋ aankduk katohul, babuk aşin, anin, aşin, bapoţ, këme ŋţeehul pa nji na Uţup Ulil Unuura, 30bë aankyeenk ţi ŋwal ŋi ŋwooŋ ŋi ŋyaaş iñeen-week itoh, babuk aşin, banin, bapoţ na ŋţeeh. Iko mënţ bŧi igakandër na mnhaj. Kë du umundu unkmbiiŋ, aka ubida wi mnţo. 31Baŧum ţi banwooŋ baŧeek hënkuŋ baluŋ kawo babaañşaani kë banwooŋ babaañşaani baluŋ kawo baŧeek.

Uyaaş uwajanţën wi Yeŧu akţupuŋ pkeţ na pnaţa ţi pkeţ pi nul

(Maci 20.17-19; Luk 18.35-43)

32Yeŧu na baţaşarul bawo ţi bgah aya ubeeka wi Yeruŧalem, kë Yeŧu ajotuŋ kadun. Baţaşarul bahaajala maakan, kë bankţaşuŋ baka babot awo na palënk. Yeŧu kë aşë jej kak na a baţaşarul iñeen na batëb, awo ţi pţup baka uko unkmbiiŋ kadola. 33Aji : « Natenan, un biki biki aya Yeruŧalem kë başë luŋ kawul *Abuk Ñiinţ baţeŋan baweek na *bajukan Bgah, baluŋ kaji aduknaanaa, pduknaana pi pkeţ kaşë kawula banwooŋ baanwo bayuday. 34Babeŋa, katëfjëra, kakoba na itinŧël, kafiŋa. Unuur uwajanţën aşë naţa ţi pkeţ. »

Nawoon balempar baŧënţan

(Maci 20.20-28)

35Yakob na Yowan babuk Ŧebede baya ñog Yeŧu aşë ji na a : « Najukan, ŋŋal idolun uko wi ŋkhepariiŋ. » 36Kë Yeŧu ahepar baka uko wi baŋaluŋ ado pa baka. 37Kë başë ji : « Ţenun ŋluŋ ŋţo aloŋ ţi kadeenu ki nu, undu ţi kamayu ki nu wal wi ikyeenkuŋ pşih. »

38Yeŧu aji na baka : « Naamme uko wi nakñehanuŋ. Nahilan kahaj+ ji nji i, këme kayeenk batiŧmu bi nji kayeenkuŋ i? » 39Baŧeem aji : « Ŋhili. »

Yeŧu kë aşë ji na baka : « Pnkalame pi nji kadaannuŋ, nadaanna pa, batiŧmu bi nji kayeenkuŋ, nayeenk ba. 40Kë uko wi pţo ţi kadeenu këme ţi kamayu ki naan mënţ nji dwooŋ kadat bañaaŋ banwooŋ pţo da, bankaaŋ na pţo da baluŋ kaţo da.

41Wi banjañan iñeen bandukiiŋ baŧiinkuŋ uko wi Yakob na Yowan bajakuŋ, aşë deebaţër baka. 42Yeŧu adu baka aşë ji na baka : « Nawini, banjakuŋ aji bawo başih biki ŋŧaak baji başih na mnŋot, baweek biki ŋŧaak kaŋoonkna bañaaŋ. 43Uunwo kawo haŋ pa an. Anŋaluŋ pwo naweek ţi an awo kaţëp ţëp kawo nalempar baŧënţul. 44Kë woli ñaaŋ aŋal pwo naŧeek ţi an, awalaan bkowul ado kalempar baŧënţul. 45*Abuk Ñiinţ ţi uleeful aambi bi pa bado kalempara, abi pdo kalempar bañaaŋ kabot kawul ubida wi nul, uwo baluk bankbuuranuŋ bañaaŋ baŧum maakan.

Yeŧu ajeban nakuul du ubeeka wi Yeriko

(Maci 20.29; Luk 18.35-43)

46Yeŧu na baţaşarul baban ubeeka wi Yeriko, kë wi bakpënuŋ da na pnŧuk pweek pi bañaaŋ, Bartime nakuul abuk Time aţo ţi kabaŋ bgah awo ţi bñehan. 47Wi aŧiinkuŋ kë Yeŧu i Naŧaret akţëpuŋ aşë jun phuuran aji : « Yeŧu abuk Dayiţ, ñagi'aan » 48Kë wi bañaaŋ baŧum bawooŋ ţi pŋoman na a ayomp, kë abaa huuran huuran maakan aji : « Abuk Dayiţ ñagi'aan » 49Yeŧu kë aşë naţ aji : « Nadu'ana. » Badu nakuul aji na a : « Wutan kalënk, naţiin, adu'u. » 50Kë aşë fël umanta, alut anaţa aya du umbaŋ wi Yeŧu. 51Yeŧu aji na a : « we wi iŋaluŋ ndolu ba? » Nakuul kë aji : « Najukan i naan, dolaan nkak ndo kawin. » 52Yeŧu kë aşë ji na a : « Yaani, pfiyaar pi nu pabuuranu. » Ţi dko mënţ kë aşë kak awin ; aşë ţaş Yeŧu na bgah.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index