Soekvorm

Hacutjin Casahmi Apóstol 21:39

39Ngajan xi Pablo ne, cuitjin cachja me:

―‍Ngahan ne, ngu cha tjë rë xuta Israel ngahan. Nangui naha ne, ngu nandya xi hacuaha jemu vengui chji rë xi hmí rë Tarso, tsëhë distritu Cilicia. Nihñu favor ne, tuhun cahndë́ cuichjá cojo xuta xi cuicun vi. ―‍Cuatjin cachja Pablo.