Soekvorm

Yelemi 22

1Yawmsaub hais li no tias, “Cia li nqes mus rau hauv Yuda tus vajntxwv lub tsev thiab hais tej lus no rau qhov ntawd tias, 2‘Yuda tus vajntxwv uas nyob saum Davi lub zwm txwv 'e, koj thiab koj cov tub teg tub taws thiab koj cov pejxeem uas mus los ntawm lub rooj loog no, cia li mloog Yawmsaub tej lus. 3Yawmsaub hais li no tias, Cia li txiav txim ncaj thiab ua ncaj ncees, thiab pab tus uas raug tub sab lws kom dim hauv tus uas quab yuam nws txhais tes. Thiab tsis txhob ua txhaum ua limhiam ntais ntuj rau lwm haiv neeg thiab tej menyuam ntsuag tsis muaj txiv thiab cov poj ntsuam, thiab tsis txhob tua tus uas tsis txhaum tuag rau hauv lub chaw no. 4Yog nej mloog tej lus no tiag tiag mas yuav muaj vajntxwv nyob saum Davi lub zwm txwv nkag tej rooj loog hauv lub tsev no, yuav caij tsheb ua rog thiab caij nees los, yog tej vajntxwv thiab lawv cov tub teg tub taws thiab lawv tej pejxeem. 5Tiamsis yog nej tsis mloog tej lus no, Yawmsaub hais tias, Kuv tuav kuv lub npe cog lus khov kho tias lub tsev no yuav nyob do cuas cia.’ ”

6Yawmsaub hais li no txog Yuda tus vajntxwv lub tsev tias,

“Koj zoo yam nkaus li Kile‑a rau kuv,

zoo yam nkaus li lub hau roob Lenpanoo.

Txawm li ntawd los kuv yuav muab koj

ua ciaj ntuj nrag teb do,

ua lub nroog uas tsis muaj neeg nyob.

7Kuv yuav npaj cov uas ua kom puam tsuaj

tuaj tawm tsam koj,

lawv txhua tus muaj cuab yeej ua rog.

Lawv yuav ntov koj tej ntoo ciab

uas zoo nkauj vau tag,

thiab muab hlawv pov tseg.

8“Thiab tej tebchaws coob yuav hla lub nroog no mus, thiab nyias yuav hais rau nyias phoojywg hais tias, ‘Ua cas Yawmsaub ua li no rau lub nroog loj no?’ 9Mas lawv yuav teb tias, ‘Vim yog cov neeg no muab Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv tej lus cog tseg tso tseg lawm, lawv mus pe thiab ua koom tu luag tej dab.’ ”

10Tsis txhob quaj tus vajntxwv uas tuag lawd,

thiab tsis txhob mob siab nws,

tiamsis quaj heev rau nws tus tub

uas raug ntes coj mus lawm,

rau qhov nws yuav tsis tau rov los pom

lub tebchaws uas yug nws li lawm.

11Yawmsaub hais li no txog Yauxiya tus tub Salup uas ua vajntxwv kav Yuda sawv nyob nws txiv Yauxiya chaw, yog tus uas tawm hauv lub chaw no mus, hais tias, “Nws yuav tsis tau rov los rau ntawm no li lawm. 12Nws yuav tuag rau hauv lub chaw uas luag ntes nws coj mus nyob thiab nws yuav tsis pom lub tebchaws no dua li lawm.”

13“Tus uas ua nws lub tsev los

ntawm txojkev tsis ncaj ncees

yuav raug txom nyem lauj!

Nws ua txheej saud kuj tsis ua ncaj ua ncees

thiab nws quab yuam kwvtij zej zog

ua haujlwm dawb rau nws xwb

tsis them nqe zog rau lawv li.

14Nws hais tias,

‘Kuv yuav ua lub tsev loj loj rau kuv nyob

ua tej chav dav dav rau txheej saud.’

Nws tho qhov rais rau lub tsev

thiab muab tej txiag ntoo ciab los teem

lo tej phab ntsa nruab nrog

thiab muab pleev liab ploog.

15Koj xav tias qhov uas koj muab

ntoo ciab ntau dua lwm tus li ua tsev

yuav ua rau koj tau ua vajntxwv lov?

Koj txiv kuj tau noj tau haus

thiab txiav txim ncaj thiab ua ncaj ncees,

mas nws thiaj tau zoo thiab vam meej.

16Nws tu plaub rau tej pluag

thiab tej txom nyem, nws thiaj tau zoo.

Qhov uas ua tej no

yog qhov uas paub kuv los tsis yog?”

Yawmsaub hais li no ntag.

17“Tiamsis koj lub qhov muag

lub siab lub ntsws tsuas yog xam pom

qhov uas ua tsis ncaj es tau ntau xwb,

yog qhov uas tua tej neeg tsis txhaum pov tseg,

thiab qhov uas quab yuam

ua limhiam ntais ntuj rau luag.”

18Vim li no Yawmsaub hais li no txog Yauxiya tus tub Yehauyakhi uas yog Yuda tus vajntxwv tias,

“Lawv yuav tsis quaj ntsuag nws hais tias,

‘Kuv tus tijlaug,’ lossis ‘Kuv tus muam.’

Lawv yuav tsis quaj ntsuag nws hais tias

‘Kuv tus tswv,’ lossis ‘Kuv tus vajntxwv.’

19Yuav muab nws log ib yam li faus nees luav,

nws yuav raug muab hai mus

laim rau nraum Yeluxalees tej rooj loog.”

20“Yeluxalees, koj cia li nce mus

pem Lenpanoo thiab qw nrov nrov,

thiab tsa koj lub suab hauv Npasas tebchaws,

cia li qw hauv Anpali,

rau qhov cov uas koj hlub sawvdaws

raug puam tsuaj tag lawm.

21Thaum koj tseem vam meej

kuv twb hais rau koj tiamsis koj hais tias,

‘Kuv tsis mloog.’

Tej no yog koj lub siab

uas koj coj ib txwm thaum yau los,

yog qhov uas koj tsis mloog kuv lub suab.

22Cua yuav qhwv nkaus

koj cov neeg yug yaj huvsi,

mas cov uas koj hlub

kuj yuav raug muab ntes coj mus.

Mas koj yuav txaj muag poob ntsej muag

vim yog tim txhua yam kev phem uas koj ua.

23Tus uas nyob hauv Lenpanoo 'e,q

uas ua zes nyob hauv nruab nrab tej ntoo ciab

koj yuav quaj ntsaj heev rau thaum

kev mob nkeeg los raug koj yam nkaus li

tus pojniam mob plab yuav yug menyuam.”

24Yawmsaub hais tias, “Kuv yeej muaj txojsia nyob mas txawm yog Yuda tus vajntxwv Yehauyakhee tus tub Khauniyar yog lub nplhaib ntawm kuv txhais tes xis los kuv yuav muab hle pov tseg, 25thiab muab koj cob rau hauv cov uas txov koj txojsia txhais tes, yog cov neeg uas koj ntshai txhais tes, yog vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo txhais tes thiab cov Kheedia txhais tes. 26Kuv yuav muab koj thiab koj niam uas yug koj laim mus rau lwm lub tebchaws uas tsis yog yug neb, mas neb yuav tuag rau qhov ntawd. 27Tiamsis lub tebchaws uas lawv xav xav rov qab los nyob ntawd, lawv yuav tsis tau rov los nyob li lawm.”

28Tus txivneej Khauniya no yog lub laujkaub

uas luag saib tsis taus thiab tawg lawm,

yog laujkaub uas tsis muaj leejtwg nyiam li lov?

Ua cas nws thiab nws tej menyuam

raug muab laim pov tseg rau lub tebchaws

uas lawv tsis paub li?

29Tebchaws 'e, tebchaws, tebchaws,

cia li mloog Yawmsaub tej lus.

30Yawmsaub hais li no tias,

“Cia li sau cia tias tus txiv no

tsis muaj menyuam, nws yuav ua tsis tau

ib yam dabtsi tiav rau nws sim neej,

rau qhov tsis muaj ib tug tub

uas yuav vam meej

thiab nyob tau saum Davi lub zwm txwv

thiab kav Yuda dua li lawm.”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index