Soekvorm

Matiu 11:5

5Egiteu la mata kea, la mata giteu mata pulalati, egiteu ale la vaha giteu mauba, egite tuga tigiti, egiteu tai ale la vovo giteu sereka, egite marokati, egiteu ale la gavusa giteu vou, egite loloti, egiteu ale pehoti, egite mahuliti lou, me la valalua me hatavivile la morivava, egite loloti la valolo ale taritigi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index