Soekvorm

1 เปโตร 1:17

17หมู่​ต้าน​ฮ้อง​พระเจ้า​ว่า “พระบิดา” พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​ตัดสิน​ต๋าม​สิ่ง​ตี้​คน​เยียะ​โดย​บ่หัน​แก่​หน้า​ใผ จาอั้น​ก็​หื้อ​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า ใน​ต๋อน​ตี้​ยัง​อยู่​ใน​โลก​นี้