Soekvorm

2 โครินธ์ 4:16

เฮา​มี​จีวิต​อยู่​โดย​ความ​เจื้อ

16ย้อน​จาอั้น​เฮา​จึง​บ่เกย​ยอม​ก๊าน เถิง​แม้ว่า​ตั๋ว​ตังนอก​ของ​เฮา​ก้อยๆ เสื่อม​สภาพ​ไป แต่​จิตใจ๋​ตัง​ใน​ของ​เฮา​นั้น​ได้ฮับ​ก๋ำลัง​ใหม่​ใน​กู้ๆ วัน