Soekvorm

กิจก๋าน 5:42

42แล้ว​กู้​วัน​ใน​ข่วง​พระวิหาร​ตึง​ใน​บ้านเฮือน​ของ​คน​ตังหลาย หมู่​อัครทูต​ก็​สั่ง​สอน​ตึง​บอก​ข่าวดี​บ่เกย​ขาด​ว่า​พระเยซู​คือ​พระคริสต์