Soekvorm

เอเฟซัส 2:8

8ตี้​หมู่​ต้าน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​นั้น ก็​ย้อน​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน บ่ใจ้​จาก​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​เน่อ แต่​พระเจ้า​โผด​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน