Soekvorm

โรม 4:2

2ถ้า​อับราฮัม​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ย้อน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ ต้าน​ก็​มี​เรื่อง​ตี้​จะ​อวด​ได้ แต่​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า​ต้าน​บ่มี​อะหยัง​อวด​ได้​เลย