Soekvorm

โรม 9:17

17ย้อน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​เกี่ยวกับ​ฟาโรห์​ว่า “ตี้​เฮา​ตั้ง​หื้อ​เจ้า​เป๋น​กษัตริย์​มี​อำนาจ​นั้น ก็​เปื้อ​ว่า​เฮา​จะ​สำแดง​อำนาจ​ของ​เฮา​ผ่าน​ตาง​ตั๋ว​เจ้า กับ​เปื้อ​หื้อ​จื้อ​ของ​เฮา​เป๋น​ตี้​ฮู้จัก​กั๋น​ใคว่​ตึง​โลก”