Soekvorm

อพยพ 16:9

9โม‌เสส​จึง​กล่าว​กับ​อา‌โรน​ว่า “จง​บอก​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍ปวง​ว่า ‘จง​มา​อยู่​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​ได้‍ยิน​คำ​บ่น​ของ​พวก‍ท่าน​แล้ว’ ”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index