Soekvorm

ปฐมกาล 26

อิส‌อัค​กับ​อา‌บี‌เม‌เลค

1อยู่​มา​เกิด​การ​กัน‌ดาร‍อาหาร​ใน​ดิน‍แดน​นั้น นอก‍เหนือ​จาก​การ​กัน‌ดาร‍อาหาร​ครั้ง‍ก่อน​ใน​สมัย​อับ‌รา‌ฮัม อิส‌อัค​ไป​ยัง​เก-ราร์​ยัง​อา‌บี‌เม‌เลค​พระ‍ราชา​แห่ง​ชาว​ฟี‌ลิส‌เตีย 2พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ปรา‌กฏ​แก่​ท่าน​และ​ตรัส​ว่า “อย่า​ไป​อียิปต์​เลย อาศัย​ใน​แผ่น‍ดิน​ซึ่ง​เรา​จะ​บอก​แก่​เจ้า​เถิด 3อาศัย​อยู่​ใน​ดิน‍แดน​นี้ แล้ว​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​และ​อวย‍พร​เจ้า เพราะ‍ว่า​เรา​จะ​ให้​ดิน‍แดน​เหล่า‍นี้​ทั้ง‍หมด​แก่​เจ้า และ​แก่​เชื้อ‍สาย​ของ​เจ้า เรา​จะ​ทำ​ให้​คำ‍สาบาน​ซึ่ง​เรา​ได้​ปฏิ‌ญาณ​ไว้​กับ​อับ‌รา‌ฮัม​บิดา​ของ​เจ้า​นั้น​สำเร็จ 4เรา​จะ​ทวี​เชื้อ‍สาย​ของ​เจ้า​ให้​มาก‍ขึ้น​ดัง​ดาว​บน​ฟ้า และ​จะ​ให้​ดิน‍แดน​เหล่า‍นี้​ทั้ง‍หมด​แก่​เชื้อ‍สาย​ของ​เจ้า ประ‌ชา‍ชาติ​ทั้ง‍หมด​ใน​โลก​จะ​ได้​รับ‍พร​ก็​เพราะ​เชื้อ‍สาย​ของ​เจ้า+ 5เพราะ‍ว่า​อับ‌รา‌ฮัม​เชื่อ‍ฟัง​เรา และ​รักษา​คำ‍กำ‍ชับ คำ‍บัญชา กฎ‍เกณฑ์ และ​ธรรม‍บัญญัติ​ของ​เรา”

6อิส‌อัค​จึง​อาศัย​อยู่​ใน​เก-ราร์ 7เมื่อ​คน​เมือง​นั้น​ถาม​ท่าน​เรื่อง​ภรรยา​ของ​ท่าน ท่าน​จึง​ว่า “เธอ​เป็น​น้อง‍สาว​ของ​ข้าพ‌เจ้า”+ เพราะ​ท่าน​กลัว​ที่​จะ​พูด​ว่า “ภรรยา​ของ​ข้าพ‌เจ้า” คิด​ไป​ว่า “ไม่​อย่าง​นั้น​แล้ว คน​เมือง​นี้​จะ​ฆ่า​ฉัน​เพื่อ​แย่ง​เอา​เร‌เบ‌คาห์” เพราะ​ว่า​นาง​สวย‍งาม 8เมื่อ​ท่าน​อยู่​ที่‍นั่น​นาน​แล้ว อา‌บี‌เม‌เลค​กษัตริย์​ชาว​ฟี‌ลิส‌เตีย​ทรง​มอง​ตาม​ช่อง‍หน้า‍ต่าง เห็น​อิส‌อัค​กำลัง​เล้า‍โลม​เร‌เบ‌คาห์​ภรรยา​ของ​ท่าน 9อา‌บี‌เม‌เลค​จึง​ทรง​เรียก​อิส‌อัค​มา​เข้า‍เฝ้า และ​ตรัส​ว่า “นี่‍แน่ะ นาง​เป็น​ภรรยา​ของ​เจ้า​แน่ๆ ทำไม​เจ้า​จึง​พูด​ว่า ‘เธอ​เป็น​น้อง‍สาว​ของ​ข้า‍พระ‍บาท’ ” อิส‌อัค​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “เพราะ​ข้า‍พระ‍บาท​คิด​ว่า ‘ไม่​อย่าง​นั้น​ข้า‍พระ‍บาท​จะ​ตาย​เพราะ​นาง’ ” 10อา‌บี‌เม‌เลค​ตรัส​ว่า “เจ้า​ทำ​อะไร​แก่​พวก‍เรา​อย่าง‍นี้? ประ‌ชา‍ชน​คน​หนึ่ง​อาจ​จะ​ไป​นอน​กับ​ภรรยา​ของ​เจ้า​ง่ายๆ แล้ว​เจ้า​จะ​นำ​ความ​ผิด​มา​สู่​พวก‍เรา” 11อา‌บี‌เม‌เลค​จึง​ทรง​บัญชา​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍ปวง​ว่า “ใคร​แตะ‍ต้อง​ชาย​คน​นี้​และ​ภรรยา​ของ​เขา จะ​ต้อง​ตาย​แน่”

12อิส‌อัค​หว่าน​พืช​ใน​ดิน‍แดน​นั้น ใน​ปี​เดียว‍กัน​ก็​เก็บ​ผล​ได้​หนึ่ง‍ร้อย​เท่า พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​อวย‍พร​ท่าน 13อิส‌อัค​ก็​ร่ำ‍รวย​และ​มั่ง‍มี​ขึ้น​เรื่อยๆ จน​ท่าน​เป็น​คน​มั่ง‍คั่ง 14ท่าน​มี​ฝูง‍แกะ ฝูง‍โค​และ​มี​บริ‌วาร​มาก‍มาย ชาว​ฟี‌ลิส‌เตีย​ก็​อิจฉา​ท่าน 15(ชาว​ฟี‌ลิส‌เตีย​ได้​อุด​และ​เอา​ดิน​ถม​บ่อ​ทุก​บ่อ​ซึ่ง​คน‍ใช้​ของ​บิดา​ท่าน​ขุด​ไว้​ใน​สมัย​อับ‌รา‌ฮัม​บิดา​ของ​ท่าน) 16อา‌บี‌เม‌เลค​ตรัส​กับ​อิส‌อัค​ว่า “ไป​เสีย​จาก​เรา​เถิด เพราะ​เจ้า​มี​กำลัง​มาก​ยิ่ง‍กว่า​พวก‍เรา”

17อิส‌อัค​จึง​ออก​จาก​ที่‍นั่น ไป​ตั้ง‍ค่าย​อยู่​ที่​ลำ‍ห้วย​เก-ราร์​และ​อาศัย​อยู่​ที่‍นั่น 18อิส‌อัค​ขุด​บ่อ‍น้ำ​ซึ่ง​ขุด​ไว้​ใน​สมัย​ของ​อับ‌รา‌ฮัม​บิดา​ของ​ท่าน​อีก เพราะ​หลัง‍จาก​อับ‌รา‌ฮัม​ตาย​แล้ว ชาว​ฟี‌ลิส‌เตีย​ก็​ถม​เสีย แล้ว​ท่าน​ก็​ตั้ง‍ชื่อ​ตาม​ชื่อ​ที่​บิดา​ของ​ท่าน​ตั้ง​ไว้ 19แต่​เมื่อ​คน‍ใช้​ของ​อิส‌อัค​ขุด​ใน​หุบ‍เขา​และ​พบ​น้ำ‍พุ​ที่​นั่น 20คน​เลี้ยง​สัตว์​ของ​เก-ราร์​ก็​มา​ทะเลาะ​กับ​คน​เลี้ยง​สัตว์​ของ​อิส‌อัค กล่าว​ว่า “น้ำ​นั้น​เป็น​ของ​เรา” ท่าน​จึง​เรียก​ชื่อ​บ่อ‍น้ำ​นั้น​ว่า เอ‌เสก+ เพราะ​พวก‍เขา​มา​ทะเลาะ​กับ​อิส‌อัค 21แล้ว​พวก‍เขา​ก็​ขุด​บ่อ‍น้ำ​อีก​บ่อ​หนึ่ง และ​ทะเลาะ‍กัน​อีก​เรื่อง​บ่อ​นั้น​ด้วย ท่าน​จึง​เรียก​ชื่อ​บ่อ​นั้น​ว่า สิต‌นาห์+ 22ท่าน​ย้าย​จาก​ที่‍นั่น​ไป​ขุด​อีก​บ่อ​หนึ่ง แล้ว​ก็​ไม่‍ได้​ทะเลาะ​กัน​เรื่อง​บ่อ​นั้น ท่าน​จึง​เรียก​ชื่อ​บ่อ​นั้น​ว่า เร‌โห‌โบท+ กล่าว​ว่า “เพราะ​บัด‍นี้​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ให้​เรา​มี​ที่​กว้าง และ​เรา​จะ​เกิด‍ผล​ใน​ดิน‍แดน​นี้”

23อิส‌อัค​ก็​ออก‍จาก​ที่‍นั่น​ไป​ยัง​เบ‌เออร์‌เช‌บา 24พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ปรา‌กฏ​แก่​ท่าน​ใน​คืน‍นั้น ตรัส​ว่า “เรา​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​อับ‌รา‌ฮัม​บิดา​ของ​เจ้า อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้า​และ​จะ​อวย‍พร​เจ้า และ​ทวี​เชื้อ‍สาย​ของ​เจ้า​ให้​มาก​ขึ้น เพราะ​เห็น‍แก่​อับ‌รา‌ฮัม​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​เรา” 25ท่าน​จึง​สร้าง​แท่น‍บูชา​ที่‍นั่น และ​นมัส‌การ​ออก​พระ‍นาม​พระ‍ยาห์‌เวห์ และ​ตั้ง​เต็นท์​ของ​ท่าน​ที่‍นั่น คน‍ใช้​ของ​อิส‌อัค​ขุด​บ่อ‍น้ำ​บ่อ​หนึ่ง​ที่‍นั่น​ด้วย 26ฝ่าย​อา‌บี‌เม‌เลค+ ​ออก‍จาก​เก-ราร์​พร้อม​กับ​อา‌หุส‌ซัท​พระ‍สหาย​ของ​พระ‍องค์ กับ​ฟี‌โคล์​ผู้‍บัญชา‍การ​ทหาร​ของ​พระ‍องค์​ไป​หา​อิส‌อัค 27อิส‌อัค​ถาม​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ว่า “ทำไม​ท่าน​จึง​มา‍หา​ข้าพ‌เจ้า? เมื่อ​ท่าน​เกลียด‍ชัง​ข้าพ‌เจ้า และ​ขับ‍ไล่​ข้าพ‌เจ้า​ไป​จาก​ท่าน” 28พวก‍เขา​ตอบ​ว่า “เรา​เห็น​ชัด‍เจน​แล้ว​ว่า​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​อยู่​กับ​ท่าน เรา​จึง​ว่า ขอ​ให้​มี​สัตย์‍สาบาน​ระหว่าง​ท่าน​กับ​เรา​ทั้ง‍หลาย และ​ขอ​ให้​เรา​ทำ​พันธ‌สัญญา​กับ​ท่าน 29เพื่อ​ว่า​ท่าน​จะ​ไม่​ทำ​อัน‌ตราย​แก่​เรา ดัง‍ที่​เรา​ไม่‍ได้​แตะ‍ต้อง​ท่าน และ​ไม่‍ได้​ทำ​สิ่ง‍ใด​แก่​ท่าน​เว้น‍แต่​ความ​ดี และ​ได้​ส่ง​ท่าน​ไป​อย่าง​สันติ บัด‍นี้​ท่าน​เป็น​ผู้​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​อวย‍พร” 30อิส‌อัค​จึง​จัด‍งาน‍เลี้ยง​ให้​แก่​พวก‍เขา และ​พวก‍เขา​ก็​ได้​กิน​และ​ดื่ม 31เมื่อ​รุ่ง‍เช้า ทั้ง‍สอง​ฝ่าย​ก็​ตื่น​แต่​มืด และ​ทำ​สัตย์‍สาบาน​ต่อ​กัน อิส‌อัค​ส่ง​พวก‍เขา​ไป พวก‍เขา​ก็​จาก​ท่าน​ไป​อย่าง​สันติ 32ใน​วัน‍นั้น​เอง​คน‍ใช้​ของ​อิส‌อัค​มา​บอก​ท่าน​ถึง​เรื่อง​บ่อ‍น้ำ ซึ่ง​เขา​ได้​ขุด​และ​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า “เรา​พบ​น้ำ​แล้ว” 33ท่าน​เรียก​บ่อ​นั้น​ว่า ชิ‌บาห์+ เมือง​นั้น​จึง​มี​ชื่อ​ว่า เบ‌เออร์‌เช‌บา จน​ทุก​วัน‍นี้

34เมื่อ​เอ‌ซาว​มี​อายุ 40 ปี เขา​รับ​ยู‌ดิธ​บุตร‍หญิง​ของ​เบ‌เออ‌รี​คน​ฮิต‌ไทต์ และ​รับ​บา‌เส‌มัท​บุตร‍หญิง​ของ​เอ‌โลน​คน​ฮิต‌ไทต์​เป็น​ภรรยา 35หญิง​เหล่า‍นั้น​ทำ​ให้​ชีวิต​อิส‌อัค​และ​นาง​เร‌เบ‌คาห์​ขม‍ขื่น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index