Soekvorm

ʻEkisotosi 26:31

31¶ “Pea te ke ngaohi ʻae puipui ʻaki ʻae lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale, ʻi he ngāue fakapotopoto: pea ʻe ngaohi ki ai ʻae selupimi: