Soekvorm

Senesi 49:17

17Ko e ngata fekai ʻa Tani ʻi he veʻehala,

ko e ngata ia ʻi he hala,

ʻoku ne uʻu ʻae mui vaʻe ʻoe hoosi,

ko ia ʻe hinga ki mui ai ʻae tangata heka hoosi.