Soekvorm

Nomipā 3:34

34Pea ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe kakai tangata kotoa pē, mei hono taha māhina ʻo fai hake, ko e toko ono afe ma toko uangeau.