Soekvorm

لوقا 1

1‏-نجی باب

گیریش

1حُرماتلی تیوفلِس!‏ کَن آداملار آرامیزدا بُلوپ گِچِن واقالارینگ تاریخینی یازماغا گیریشدیلِر.‏ 2شُل واقالاری بیزه اُزالباشدان گُزلِری بیلِن گُرِن شاهاتلار و خودایینگ خوش خابارینینگ خیدماتچیلاری یِتیردی.‏ 3شُنونگ اوچین، اِی قادرلی تیوفلِس، مِنینگ اُزوم هِم بُلوپ گِچِن واقالاری آچیق بیلدیم، سانگا هِمّه‌سینی یِکه-یِکه یازماغی یورِگیمه دوودوم.‏ 4ایندی سِن اُزونگه اُورِدیلِن زاتلارینگ حاقیقاتدیغینا گُز یِتیرِرسینگ.‏

یحیی تَعمید بِریَنچینینگ دُغومی اُووندِن آیدیلیار

5یهودیه پاتیشاهسی هیرودیسینگ زامانیندا زِکاریا آدلی بیر کاهین باردی.‏ اُل اَبیانینگ کاهینلار طایفاسینداندی، اُنونگ آیالی اِلیزابِت هِم هارونینگ نِسلیندِندی.‏ 6بو اَر-آیالینگ ایکیسی-ده خودایینگ اُوونده دُغری آداملار بُلوپ، اُلار خودایینگ هِمّه تابشیریقلارینی و پارضلارینی کِمسیز بِرجای اِدیَردیلِر.‏ 7اِمّا اِلیزابِتینگ گُورِلی بُلمایاندیغینا گُرَه، اُلارینگ چاغاسی یُقدی.‏ اُلارینگ ایکیسی-ده اِییَم قارّیلیق یاشینا یِتیپدیلِر.‏

8بیر گون زِکاریا اُز طایفاسینینگ نُباتچیلیق گِزِگینده، خودایینگ حوضوریندا کاهینلیق خیدماتینی یِرینه قایتاریاردی.‏ 9شُندا کاهینلیق عاداتینا گُرَه، خوش ایسلی اوزَرلیک توسِّلِتمِک اوچین، خودایینگ عیباداتخاناسینا گیرمِک اُنونگ قُرعه‌سینا دوشدی.‏ 10اوزَرلیک توسِّلِتمِلی واقتی گِلدی، هِمّه جِماغات داشاردا خودایا دُغا اِدیپ دوردی.‏

11شُل واقت اوزَرلیک یاقیلییان جایینگ ساغیندا دوران خودایینگ بیر پِریشده‌سی زِکاریا گُروندی.‏ 12زِکاریا اُنی گُروپ، اُزونی ییتیردی و اُنی قُرقی آلدی.‏ 13اِمّا پِریشده اُنگا شِیله دییدی:‏ ‏«‏اِی، زِکاریا، قُرقما، سِبَبی خودایدان اِدِن دیلِگینگ قابول بُلدی.‏ آیالینگ اِلیزابِت سانگا بیر اُغول دُغروپ بِرِر، سِن اُنونگ آدینا یحیی داقارسینگ.‏ 14بو سانگا اولی شاتلیق گِتیرِر، اُنونگ دُغان واقتیندا کَن آداملار خوش بُلار.‏ 15چونکی اُل خودایینگ ناظاریندا بِییک بُلار.‏ اُل هیچ هاچان آغزینا شِراپ و ایچگی آلماز.‏ اُل هِنیز اِنه‌سینینگ گُوره‌سیندِکَه، مُقادِّس روحدان دُلار.‏ 16اُل اسرائیل خالقیندان کَن آدامی اُزلِرینینگ تانگری خودایا طاراف اُورِر.‏ 17اُل اِلیاس پیغامبارینگ روحی و قودراتی بیلِن مسیحینگ اُوونده یُریپ آتالارینگ یورِکلِرینی اُغولّارا و موطیع‌سیزلاری دُغرولارینگ دوشونجِسینه طارافا اُوریپ خودایا لاییق خالقی تاییارلار.‏»‏

18زِکاریا پِریشدَه:‏ ‏«‏مِن مونی نَهیلی بیلِیین؟ مِن بیر قارّی، آیالیم-دا قارّیلیق یاشینا یِتِن»‏ دییدی.‏ 19پِریشده-ده اُنگا:‏ ‏«‏مِن خودایینگ حوضوریندا دوریان جبرائیل.‏ مِن سِنینگ بیلِن کِپلِشیپ، سانگا بو خوش خاباری قُوشورماق اوچین ایبِریلدیم.‏ 20سِن مِنینگ بِلِّنِن واقتدا یِرینه یِتجِک سُزلِریمه اینانمادینگ.‏ شُنونگ اوچین هِم سِنینگ دیلینگ توتولیپ، شو زاتلارینگ یِرینه یِتجِک گونونه چِنلی کِپلَپ بیلمِرسینگ»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

21شُل واقت زِکاریا قاراشیپ دوران خالق اُنونگ عیباداتخانادا اِگلِنِنینه گِنگ قالدیلار.‏ 22زِکاریا داشاری چیقاندا، اُلار بیلِن کِپلِشیپ بیلمِدی.‏ شُندا اُلار عیباداتخانادا اُنونگ بیر گُرنوش گُرِندیگینه گُز یِتیردیلِر، سِبَبی زِکاریا اُلارا ایشارا بیلِن ایشارات اِدیَردی، اِمّا کِپلِشیپ بیلمِیَردی.‏

23خیدمات اِتمِلی واقتی تاماملانانسُنگ، زِکاریا اُیونه گیتدی.‏ 24آرادان کَن واقت گِچمَنکَه، اُنونگ آیالی اِلیزابِت گُورِلی بُلدی.‏ اُل بَش آیلاپ هیچ یِره چیقمادی، اُیونده بُلدی.‏ 25اُل:‏ ‏«‏مونی مِنینگ اوچین اِدِن خودایدیر.‏ ایندی اُل مانگا ناظار سالیپ، ایل آراسینداقی اوتانجیمدان دینداردی»‏ دیییَردی.‏

عیسانینگ دُغجاغی اُووندِن آیدیلیار

26اِلیزابِتینگ گُورِلیلیگینینگ آلتینجی آییندا خودای جبرائیل پِریشدَه‌نی جلیلَه‌نینگ ناصِره شَهرینه، 27داوودینگ نِسلیندِن یوسف آدلی آدامینگ آداغیلیسی بُلان بیر گِلین بُلمادیق قیزینگ یانینا ایبِردی.‏ اُل قیزینگ آدی مریمدی.‏ 28پِریشده اُنونگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏سالام، اِی، مِرحِمِت تاپان قیز!‏ خودای سِنینگ بیلِندیر!‏»‏ دییدی.‏ 29مریم بو سُزلِره قاتی قُرقوپ، بو سالامینگ نَمه دوشوندیریَندیگینی بیلجِک بُلوپ فیکره باتدی.‏ 30پِریشده اُنگا یوزلِنیپ:‏ ‏«‏قُرقما، مریم، سِن خودایینگ ناظاریندا مِرحِمِت تاپدینگ.‏ 31سِن گُورِلی بُلوپ، بیر اُغول دُغرارسینگ.‏ اُنونگ آدینا عیسی داقارسینگ.‏ 32اُل بِییک بُلار، اُنگا بِییک خودایینگ اُغلی دییِرلِر.‏ تانگری خودای اُنگا آتاسی داوودینگ تاختینی بِرِر.‏ 33اُل یعقوبینگ نِسلینینگ اوستوندِن اِبِدیلیک شاهلیق اِدِر، پاتیشاهلیغینینگ سُنگی بُلماز»‏ دییدی.‏ 34مریم پِریشدَه:‏ ‏«‏بو نَهیلی بُلار؟ مِن هِنیز گِلین بُلامُق آخیری»‏ دییدی.‏ 35پِریشده اُنگا:‏ ‏«‏مُقادِّس روح سِنینگ اوستونگه اینِر، بِییک خودایینگ قودراتی سِنینگ اوستونگه کُلِگه سالار.‏ شُنونگ اوچین هِم دُغجاق چاغا مُقادِّس ساییلانار، اُنگا خودایینگ اُغلی دییلِر.‏ 36اینهَه، سِنینگ قارینداشینگ اِلیزابِتینگ هِم قارّیدیغینا باقمازدان، گُوره‌سینده چاغا بار.‏ گُورِلی بُلمایان دیییلیَن بو آیال اِییَم آلتی آی بَری گُورِلیدیر.‏ 37چونکی خودایینگ یانیندا بُلماجاق زات یُقدور»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 38مریم:‏ ‏«‏مِن خودایینگ قیرناغیدیرین.‏ دِگمه، مانگا سِنینگ آیدیشینگ یالی بُلسون»‏ دییدی.‏ سُنگرا پِریشده اُنونگ یانیندان گیتدی.‏

مریم اِلیزابِتینگ یانینا گیدیَر

39شُل گونلِرده مریم یُل شایینی آلیپ، هاولوقماچ یهودیه‌نینگ داغلیق اولکه‌سیندَکی بیر شَهره گیتدی.‏ 40اُل یِرده زِکاریانینگ اُیونه باریپ، اِلیزابِته سالام بِردی.‏ 41مریمینگ سالامینی اِشیدِن واقتیندا، گُوره‌سیندَکی چاغا قیمیلداپ، اِلیزابِت مُقادِّس روحدان دُلدی.‏ 42اُل قاتی سِسلی قیغیریپ:‏ ‏«‏سِن آیالّار آراسیندا موبارِک بُلانسینگ، گُورَنگدَکی چاغا هِم موبارِک بُلاندیر!‏ 43سِروِریمینگ اِنه‌سی مِنینگ یانیما گِلِر یالی، مِن نَدیپ بِیله موبارِک بُلدومقام؟ 44سالامینگ قولاغیما گِلیپ یِتِن واقتیندا، گُورَمدَکی چاغا بِگِنچدِن یانگا قیمیلدادی.‏ 45خودایینگ آیدانلارینینگ یِرینه یِتجِکدیگینَه ایمان گِتیرِن آیال خوشواقتدیر!‏»‏ دییدی.‏

مریمینگ آیدیمی

46مریم شِیله دییدی:‏

‏«‏جانیم خودایی بِیگِلدیَر،

47روحوم نِجات بِریَنچیم خودایا شاتلانیار.‏

48اُل کیچی قیرناغینا ناظار سالدی.‏

موندان بِیلَک هِمّه نِسیلِّر مانگا خوشواقت دییِرلِر.‏

49قودراتلی‌گویچلی مِنینگ اوچین اولی ایشلِر اِتدی.‏

اُنونگ آدی مُقادِّسدیر.‏

50اُل نِسیلِّر بُیی اُزوندِن قُرقیانلارا مِرحِمِت اِدِر.‏

51اُل گویجی بیلِن اولی ایشلِری یِرینه یِتیردی،

مُتِکِبّیرلِری اُلارینگ هِمّه ایچکی فیکرلِری بیلِن دارغاتدی.‏

52حُکومدارلاری تاختیندان دوشوریپ،

فُروتَن آداملاری بِیگِلتدی.‏

53آچلاری نَز-نیغماتدان دُیروپ،

بایلاری بُلسا بُش قایتاردی.‏

54‏-55آتالاریمیزا سُز بِرشی یالی،

ابراهیم بیلِن اُنونگ نِسلینه

رِحمدارلیق اِتمِگی هیچ اونوتمان،

قولی اسرائیلا کُمِک اِتدی.‏»‏

56مریم اِلیزابِتینگ اُیونده اوچ آیا یاقین بُلوپ، سُنگ اُز اُیونه قایتدی.‏

یحیی تَعمید بِریَنچی دُغیار

57اِلیزابِتینگ آیی-گونی دُلوپ، بیر اُغول دُغوردی.‏ 58هِمسایالاری و دُغان-قارینداشلاری خودای اُنگا اولی مِرحِمِت اِدِندیگینی اِشیدیپ، اُنونگ بیلِن خوش بُلدیلار.‏ 59سِکیزینجی گون چاغانی سونِّت اِتمَگه گِلدیلِر.‏ اُنگا آتاسی زِکاریانینگ آدینی داقجاق بُلدولار.‏ 60اِمّا اِنه‌سی مونگا قارشی بُلوپ:‏ ‏«‏یُق، اُنونگ آدی یحیی بُلمالیدیر»‏ دییدی.‏ 61اُلار اُنگا:‏ ‏«‏سِنینگ قارینداشلارینگ آراسیندا اُنگ یحیی آدلیسی یُق آخیری»‏ دییدیلِر.‏ 62اُنسُنگ اُلار چاغانینگ آتاسینا ایشارا بیلِن دوشوندیریپ، اُنونگ آدینا نَمه داقچیقدیغینی سُرادیلار.‏ 63زِکاریا هِم یازارا بیر تاختاجیق تاپیپ، اُنگا ‏«‏آدی یحیی»‏ دیییپ یازدی.‏ هِمّه‌لِر حایران قالدی.‏ 64شُل واقت زِکاریانینگ دیلی آچیلیپ، خودایا اُوگی آیدیپ، کِپلِمَگه باشلادی.‏ 65هِمسایالارینگ هِمّه‌سینی قُرقی قاپلادی.‏ یهودیه داغلیغینینگ هِمّه یِرینده بو بُلان واقالارینگ باریسی حاقدا گورّونگ اِدیلدی.‏ 66مونی اِشیدِنلِرینگ هِمّه‌سی بو زاتلار حاقدا قاتی فیکره باتیپ:‏ ‏«‏بو چاغا نَمه بُلارقا؟»‏ دیییشدیلِر.‏ چونکی خودایینگ گویجی اُنونگ بیلِندی.‏

زِکاریانینگ نبوّتلیغی

67چاغانینگ آتاسی زِکاریا مُقادِّس روحدان دُلوپ، شِیله نبوّت اِتدی:‏

68‏«‏اسرائیل‌ینگ تانگریسی خودایا شوکورلِر بُلسون!‏

چونکی اُل اُز خالقینا ناظار سالیپ، آزاد اِتدی.‏

69‏-71اُوالقی زاماندا

مُقادِّس پیغامبارلار سِبَبی سُز بِرشی یالی،

دوشمانلاریمیزدان بیزی نِجات بِرمَگه،

ییگرِنیَنلِرینگ هِمّه‌سیندِن دیندارماغا،

اُل بیزینگ اوچین اُز قولی داوودینگ نِسلیندِن

بیر گویچلی نِجات بِریَنچی چیقاردی.‏

72اُل مونی آتالاریمیزا رِحمدارلیق اِتمِک اوچین،

اُز مُقادِّس عَهدینی یادّا ساقلاماق اوچین اِتدی.‏

73آتامیز ابراهیما قاسام ایچیپ، شِیله سُز بِردی:‏

74‏-75دوشمانلاریمیزینگ اِلیندِن بیزی آزاد اِتمَگه،

عُمرومیز بُیی حوضوریندا قُرقوسیز،

مُقادِّسلیک هِم دُغرولیق بیلِن

قولّوق اِتمَگه مومکینچیلیک بِردی.‏

76اِی، بالام، سِن هِم، بِییک خودایینگ پیغامباری دییِن آدی آلارسینگ!‏

خودایا یُل تاییارلاماق اوچین، اُنونگ اُووندِن یُرییِرسینگ.‏

77گونَه‌لِرینینگ باغیشلانماغی سِبَبی

اُنونگ خالقینا نِجات تاغلیماتینی معلیم اِدِرسینگ.‏

78خوداییمیز رِحم-شِفاقاتدان دُلودیر:‏

اُل اوستومیزه گون یاغتیسینی دُکدورِر.‏

79قارانگقیلیقدا و اُلوم کُلِگه‌سینده اُتورانلارا نور سِچیلِر،

آیاقلاریمیز پاراحاتلیق یُلونا اوغراتدیریلار.‏»‏

80شونلوقدا، اُغلان اُسیَردی و روحی تایدان گویچلِنیَردی.‏ اُل اسرائیل خالقینا گُرونمِلی گونلِرینه چِنلی بیاباندا یاشادی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index