Soekvorm

YEŞAYA 45

Rab Pers Kralı Koreş'i Seçiyor

1RAB meshettiği kişiye,

Sağ elinden tuttuğu Koreş'e sesleniyor.

Uluslara onun önünde baş eğdirecek,

Kralları silahsızlandıracak+ ,

Bir daha kapanmayacak kapılar açacak.

Ona şöyle diyor:

2“Senin önünsıra gidip

Dağları düzleyecek,

Tunç kapıları kırıp

Demir sürgülerini parçalayacağım.

3Seni adınla çağıranın

Ben RAB, İsrail'in Tanrısı olduğumu anlayasın diye

Karanlıkta kalmış hazineleri,

Gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim.

4Sen beni tanımadığın halde

Kulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna

Seni adınla çağırıp onurlu bir unvan vereceğim.

5RAB benim, başkası yok,

Benden başka Tanrı yok.

Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.

6Öyle ki, doğudan batıya dek

Benden başkası olmadığını herkes bilsin.

RAB benim, başkası yok.

7Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan,

Esenliği ve felaketi yaratan,

Bütün bunları yapan RAB benim.

8Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın,

Ey bulutlar, doğruluk yağdırın.

Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin,

Onunla birlikte doğruluk yetiştirsin.

Bunları yaratan RAB benim.”

Her Şeyi Yaratan Tanrı

9- Kendine biçim verenle çekişenin vay haline!

Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası,

Kendisine biçim verene, “Ne yapıyorsun?

Yarattığın nesnenin tutacağı yok” diyebilir mi?

10Babasına, “Dünyaya ne getirdin?”

Ya da annesine, “Ne biçim şey doğurdun?”

Diyenin vay haline!

11İsrail'in Kutsalı,

Ona biçim veren RAB diyor ki,

“Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir,

Ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?

12Dünyayı ben yaptım,

Üzerindeki insanı ben yarattım.

Benim ellerim gerdi gökleri,

Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.

13Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek,

Yollarını düzleyeceğim.

Kentimi o onaracak,

Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak.”

Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

14RAB diyor ki,

“Mısır'ın ürettikleri,

Kûş'un* ticaret gelirleri

Ve uzun boylu Sevalılar size gelecek, sizin olacak.

Zincire vurulmuş olarak ardınızsıra yürüyecekler.

Önünüzde yere kapanıp yalvaracaklar:

‘Tanrı yalnız sizinledir,

Başkası, başka Tanrı yok.’ ”

15Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı'sın,

Ey İsrail'in Tanrısı, ey Kurtarıcı!

16Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak.

Utanç içinde uzaklaşacaklar.

17Ama İsrail RAB tarafından kurtarılacak,

Sonsuza dek sürecek kurtuluşu.

Çağlar boyunca utandırılmayacak,

Asla rezil olmayacak.

18Çünkü gökleri yaratan RAB,

Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,

Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye

Biçimlendiren RAB –Tanrı O'dur– şöyle diyor:

“RAB benim, başkası yok.

19Ben gizlide,

Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım.

Yakup soyuna, ‘Beni olmayacak yerlerde+ arayın’ demedim.

Doğru olanı söyleyen, adil olanı bildiren RAB benim.”

Tanrı ve Babil'in Putları

20“Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar,

Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın!

Tahtadan oyma putlar taşıyan,

Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.

21Konuşun, davanızı sunun,

Birbirinize danışın.

Bunları çok önceden duyurup bildiren kim?

Ben RAB, bildirmedim mi?

Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim.

Yok benden başkası.

22“Ey dünyanın dört bucağındakiler,

Bana dönün, kurtulursunuz.

Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

23- Kendi üzerime ant içtim,

Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz:

Her diz önümde çökecek,

Her dil bana ant içecek.

24“Benim için şöyle diyecekler:

‘Doğruluk ve güç yalnız RAB'dedir’,

İnsanlar O'na gelecek.

RAB'be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.

25Ama bütün İsrail soyu

RAB tarafından aklanacak,

O'nunla övünecek.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index