Soekvorm

1 Thessalonians 5:13

13Marda narrimi maruka muwa yalungi. Marda narringkimi mankumanku kunymamba, wakingangi yalu nangangi Kudkanyi. Baki marda narrimi jungku mardumardu muwa, mikuyaji kijinyi narrindu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index